hrvatski | english


Imunologija

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
01501

Opis predmeta

U sklopu modula predavanjima će biti obrađena slijedeća područja/poglavlja: Uvod u imunologiju. Organizacija imunosnog sustava. Prirođena i stečena imunost. Mehanizam prepoznavanja antigena i njegovo predočavanje. Regulacija i kontrola imunosnog odgovora. Imunološka tolerancija. Imunost na mikroorganizme i parazite. Transplantacijska imunologija. Imunologija tumora. Vakcinacija. Primarna i sekundarna imunodeficijencija. Hipersenzitivnost. Autoimunost i autoimune bolesti. Laboratorijske metode u imunologiji.

Ishod učenja:

Nakon uspješno svladanog predmeta, od studenta se očekuje da može imenovati sastavnice imunosnog sustava, identificirati razlike prirođene i stečene imunosti, povezati i objasniti mehanizme prepoznavanja i predočavanja antigena te opisati i objasniti mehanizme humoralne i stanične imunosti. Očekuje se da može navesti osnovne tipove preosjetljivosti, objasniti mehanizam alergijske reakcije, definirati pojam imunodeficijencije i autoimune bolesti. Također, očekuje se da može primijeniti osnovne imunološke metode i interpretirati njima dobivene rezultate.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 24
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, odrađene vježbe.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [10] 05.12.2014. 11:05
Repozitorij  Vježbe [0] 29.09.2014. 14:59

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 94  Početak nastave 229,40 kB 29.09.2014. 15:02
Broj preuzimanja: 186  Vodič kroz modul Imunologija 135,84 kB 30.09.2014. 14:39

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić M, Taradi M, Višnjić D (2004) Imunologija. Medicinska naklada, Zagreb
2. Vježbe iz kolegija Imunologija (2009). Imunološki zavod & Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
3. Predavanja

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Abbas, Abul K, Lichtman, Andrew H, Poper, Jordan S (2000): Cellular and molecular immunology. 4th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA
2. Roitt, Ivan, Brustoff, Jonathan, Male, David (2001): Immmunology. 6th ed. Mosby, Edinburgh, UK
3. Naglić, Tomo, Hajsig, Darko (1993): Veterinarska imunologija. 1. izdanje. Školska knjiga, Zagreb