hrvatski | english


Genska terapija

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Genska terapija je u početku zamišljena kao tretman monogenskih bolesti, što znači da je imala za cilj zamijeniti oštećenu ili nadomjestiti odsutnu kopiju gena, normalnom funkcionalnom kopijom. Međutim, ubrzo se genska terapija počela koristiti u terapiji tumora unošenjem gena ubojice ili pak u vakcinaciji, unošenjem gena koji kodira snažni imunogen. Razvijeno je više različitih vektora i više različitih metoda za unos gena u stanice. Najčešće su upotrebljavani virusni vektori temeljeni na adenovirusima, retrovirusima, lentivirusima, adeno-pridruženim virusima ili herpes-simplex virusima. Razvijene su i nevirusne metode prijenosa gena kao što je unos gena uz pomoć liposoma ili unos gole plazmidne DNA. Ovim predmetom želi se objasniti principe genske terapije monogenskih bolesti, genske terapije tumora kao i objasniti kako se sličan protokol može koristiti u vakcinaciji, objasniti različite metode unosa gena, koje su prednosti a koji nedostaci svake od njih, te preko primjera iz literature pojasniti razvoj ideje od eksperimenata in vitro, preko životinjskih modela do istraživanja na ljudima.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

uredno pohađanje vježbi i predavanja

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Flint S. J. i sur., Principles of Virology: Molecular biology, pathogenesis, and control, ASM Press, 2000.
2. Viral vetors, urednici Angel Cid-Arregui i Alejandro Garcia-Carranca, Eton Publishing/BioTechniques Books, 2000.
3. Nonviral vectors for gene therapy, urednici Leaf Huang, Mien-Chie Hung i Ernst Wagner, Academic Press, 1999.
4. Vector targeting for therapeutic gene delivery, urednici David T Curiel i Joanne T Douglas, John Willey & Sons, Inc., 2002.
5. Metode u molekularnoj biologiji; glavna urednica Ambriović Ristov, Andreja i urednice: Brozović, Anamaria; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena; Herak Bosnar, Maja; Hranilović, Dubravka; Katušić Hećimović, Silva; Meštrović Radan, Nevenka; Mihaljević, Snježana; Slade, Neda; Vujaklija, Dušica (ur.). Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

 

Preporučena literatura

Promjenjivo: Odabir najnovijih članaka u području genske terapije.

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE u ak. god. 2012/2013

Nastava iz GENSKE TERAPIJE počinje 06.03.2013. i održavat će se u prvoj polovini semestra i to: srijedom od 10:15 do 11.45 u predavaonici 5 i petkom od 13:00 do 14:30 u predavaonici 6. Nastava iz Genetike eukariota održat će se u drugoj polovini semestra u istim terminima