hrvatski | english


Genetika industrijskih organizama

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Genetička raznolikost mikroorganizama kao izvora prirodnih produkata ima značajnu ulogu u razvitku novih biokatalizatora i lijekova. Nove tehnologije kultivacije i još važnije, pronalaženje gena izravnim kloniranjem DNA iz zemlje ili mora te pretraživanje rezultirajućih kompleksnih megagenomskih biblioteka povećat će udio novootkrivenih biomolekula, a smanjiti ponovno ocjenjivanje već poznatih prirodnih produkata.

Studenti se upoznaju s tehnikama čuvanja, održavanja i revitaliziranja industrijskih mikroorganizama i kulturama stanica. Genetička nomenklatura, način nabavljanja i centri iz kojih je moguća nabavka eksperimentalnih i industrijskih organizama detaljno se obrađuje. Analiziraju se tehnike poboljšanja industrijskih organizama metodama mutageneze, rekombinacije i usmjerene evolucije. Proučavaju se molekularni mehanizmi odgovora stanica na okolišni stres te mikrobna koegzistencija i kvorum signalizacija. Upoznaju se kontrola, mjere zaštite i potencijalni rizici od stanica dobivenih genetičkim inženjerstvom.

Po uspješno savladanom modulu Genetika industrijskih organizama, student/ica će moći:
- definirati i objasniti rast mješovitih bakterijskih kultura, njihov odgovor na stres i njihovu komunikaciju, bakterijski rasta u produljenoj stacionarnoj fazi i nastanak mutanata u E. coli;
- objasniti mikrobnu raznolikost i metagenomiku, uporabu kemijskih i/ ili fizičkih mutagenih sredstava, mjesno usmjerenu mutagenezu, in vitro i in vivo miješanje molekula DNA.
- objasniti primjenu siRNA u funkcionalnoj genomici, metode za konstrukciju transgenih životinja te njihovu primjena u farmaceutskoj industriji i medicini.
- primijeniti praktično znanje u izolaciji, uzgoju i čuvanju industrijskih mikroorganizama, otkrivanju genomskih promjena u mikroorganizmima metodom gel elektroforeze u pulsirajućem polju (PFGE) te u utvrđivanju ekspresije gena pomoću metoda proteomike.

Ishodi učenja Genetika industrijskih organizama

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Pohađanje nastave, završene vježbe i predano izvješće. Modul upisan u sustav Merlin.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno  X   Usmeno  

Nastavni materijali [9]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 300  skripta GIO 1 557,16 kB 05.05.2014. 15:49
Broj preuzimanja: 226  skripta GIO 2 422,97 kB 05.05.2014. 15:49
Broj preuzimanja: 219  GIO 1 1,67 MB 20.05.2014. 05:56
Broj preuzimanja: 254  GIO 2 1,58 MB 20.05.2014. 05:57
Broj preuzimanja: 170  GIO 3 4,81 MB 20.05.2014. 05:58
Broj preuzimanja: 310  GIO 4 630,31 kB 20.05.2014. 05:59
Broj preuzimanja: 197  GIO 5 608,75 kB 20.05.2014. 06:00
Broj preuzimanja: 160  GIO 6 1,04 MB 20.05.2014. 06:00
Broj preuzimanja: 155  GIO 7 556,75 kB 20.05.2014. 06:01

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Pregledni radovi
2. Originalni znanstveni radovi (ne stariji od 5 godina)

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Primrose, S. B., R. M. Twyman, R. W. Old (2001) Principles of gene manipulation, Blackwell Science Ltd, Oxford, UK.
2. Sambrook et al. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York