hrvatski | english


Genetika eukariota

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
31704

Opis predmeta

Praćenje nastave na ovom modulu podrazumijeva solidno poznavanje molekularne genetike, genetike bakterija i tehnika rekombinantne DNA. Najprije se daje uvid u složenost genoma i genetičkih procesa, uz detaljnu analizu procesa mejotičke rekombinacije. Rezultati molekularne analize uspoređuju se s rezultatima genetičke analize izvršene klasičnim postupcima, uključujući analizu rodoslovlja. Daje se pregled životnih ciklusa odabranih modelnih organizama i njihova primjena u genetičkim istraživanjima. Posebna pažnja posvećuje se detaljnoj analizi organizacije i strukture humanog genomai metodama kojima se analizira. Objašnjava se inaktivacija kromsoma X i roditeljski imprintingi uspoređuju sa sličnim fenomenima kod drugih organizama. Opisuju se postupci genetičke dijagnostike i mogućnosti geneske terapije. Kontrola staničnog ciklusa opisuje se kako bi se objasnilo djelovanje onkogena i tumor supresor gena čija se uloga u održavanju genetičkog integriteta detaljnije razlaže jednako kao i procesi koji dovode do gubitka heterozigotnosti (LOH). Daju se osnove populacijske genetike i genetike imunološkog sustava, a na vježbama se radi i analizira ciljana inktivacija gena ukvasca.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku ovog kolegija student(ica) će moći:

  • objasniti relevantne karakteristike odabranih eukariotskih organizama (D. discoideum, C. elegans, D. melanogaster, X. laevis, D. rerio, S. cerevisae) koje ih čine modelnim organizmima u genetici eukariota
  • opisati katakteristike i objasniti organizaciju eukariotskih gena i genoma
  • nabrojiti uzroke i opisati posljedice destabilizacije genoma eukariota
  • objasniti osnovne principe i važnost regulacije staničnog ciklusa
  • objasniti pojedina saznanja i pojmove iz genetike sisavaca, uključujuću i čovjeka
  • objasniti osnovne pojmove iz populacijske genetike i riješiti jednostavne zadatke koji se temelje na Hardy-Weinbergov-om zakonu

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

pohađanje nastave, predmet upisan u sustavu Merlin
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Hartwell, L. et al. (2000) Genetics: From Genes to Genomes, McGraw-Hill
2. Lewin, B. (2003) Genes VIII, Pearson Education

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Wirth, J. (2001) Color Atlas of Genetics, Thieme