hrvatski | english


Genetičko inženjerstvo (poslijediplomski studij)

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Student se upoznaje s osnovnim tehnikama koje se koriste u genetičkom inženjerstvu i njihovom primjenom u izolaciji, analizi i modifikacijama genetičkog materijala. Opisuju se projekti sekvencioniranja genoma i drugi projekti koji uljučuju sistematsko sakupljanje i analizu podataka na genomskoj razini, kao što je reverzna genetika, sustav dva hibrida i analiza transkriptoma ("DNA chipovi"). Daje se pregled postupaka za genetičke manipulacije viših eukariota, a posebno opis tehnologija i postupaka koji se koriste u svrhu unošenja ciljanih genetičkih modifikacija u biljne genome, kao i ograničenja i poteškoća koje se pri tome susreću. Detaljnije će se analizirati konstrukti koji se najčešće koriste i predviđeni pravci razvoja na ovom području kao što je proizvodnja hrane s poboljšanim nutritivnim svojstvima i korištenje drugih proizvoda moderne biotehnologije u prehrambenoj industriji

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari -
vježbe 5

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Primrose et al. (2002) Principles of gene manipulation: An introductory to genetic ingineering. Blackwell Scientific Publications, Oxford
2. Sambrook et al. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Originalni znanstveni radovi