hrvatski | english


Fiziologija čovjeka

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Upoznavanje studenata s načinom pobuđivanja neurona i kontrakcijom mišića, ritmičkom ekscitacijom srca, perifernom i plućnom cirkulacijom, plućnom ventilacijom, funkcijama bubrega, središnjim i perifernim živčanim sustavom, funkcijama mozga, posebnim osjetilima, sekrecijskim i apsorpcijskim funkcijama probavnog sustava, endokrinim žlijezdama i reprodukcijom. Uz teoretsku nastavu, pojedine cjeline dodatno se obrađuju na vježbama.

Ishod učenja

Student će nakon uspješno završenog modula moći:

1. razlikovati građu organskih sustava čovjeka

2. opisati način djelovanja svih organskih sustava

3. analizirati međusobno povezano djelovanje različitih organskih sustava

4. analizirati fiziološke kontrolne mehanizame koji omogućuju funkcioniranje organizma kao cjeline

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 23
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, odrađene vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [10] 28.03.2014. 16:58
Repozitorij  Vježbe [12] 31.03.2014. 12:58

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija. Medicinska naklada, 10. izd, Zagreb, 2003.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Marieb EN: Essential of Human Anatomy & Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, 7th ed, San Francisco, USA, 2002.
2. Stabler T, Peterson G, Smith L, Gibson MC, Zanetti N, Lokuta A: PhysioEx 8.0 for Human Physiology. Laboratory Simulation in Physiology. Pearson Benjamin Cummings, 2009.