hrvatski | english


Evolucija i biotehnologija

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Genetička raznolikost mikroorganizama kao izvora prirodnih produkata ima značajnu ulogu u razvitku novih biokatalizatora i lijekova. Nove tehnologije kultivacije i još važnije, pronalaženje gena izravnim kloniranjem DNA iz zemlje ili mora te pretraživanje rezultirajućih kompleksnih megagenomskih biblioteka povećat će udio novootkrivenih biomolekula. Genetička evolucija u prirodi i laboratoriju uspješno se istražuje koristeći moderne molekularne tehnike. Genotipska ili fenotipska raznolikost je u svim vrstama na razini proteina, DNA molekula i organizma. Ovaj predmet je usmjeren prema studiranju evolucije prokariotskih i eukariotskih gena, uključujući njihovu veličinu, složenost, promjenjivost i organizaciju. Razumijevanje evolucijskih procesa koji vode do diferencijacije u genomu objasnit će i kako se vrste mijenjaju. Analiziraju se tehnike poboljšanja industrijskih organizama metodama mutageneze, rekombinacije i usmjerene evolucije.

Po uspješno savladanom modulu Evolucija i biotehnologija doktorand/ica će moći:
 Interpretirati nova znanja o evoluciji organizama, evolucijskoj vremenskoj skali i o načinima prikazivanja filogenetskog stabla.
 Kreirati kritično mišljenje o procesima evolucije populacije organizama: varijacije, prirodni odabir, genski otklon i tok.
 Kritički analizirati činjenice o prvim kodirajućim molekulama RNA i DNA te o evoluciji prokariotskih i eukariotskih gena.
 Kreirati kritično mišljenje o mikrobnoj evoluciji u prirodi te o utjecaju virusa na evoluciju prokariotskih i eukariotskih stanica.
 Interpretirati nova znanja o mikrobnoj bioraznolikosti i metagenomima, usmjerenoj evoluciji, racionalnom dizajnu mikroorganizma te o in vitro i in vivo miješanju molekula DNA.

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 18
seminari 2
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Lewin, B. (2007) Genes IX, Oxford University Press, Inc., New York, USA
2. Alberts, B. et al. (2002) Molecular Biology of the Cell , Garland Publishing, New York, USA.
3. Lodish, H. et al. (2000) Molecular Cell Biology.W. H. Freeman & Co., New York, USA.
4. Brown, T. A. (2002) Genomes.BIOS Scientific Publishers, Ltd; Oxford, UK.
5. Primrose, S. B., R. M. Twyman, R. W. Old (2001) Principles of gene manipulation, Blackwell Science Ltd, Oxford, UK.

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Sambrook et al. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York
2. Gould, S. J. (2002) The Structure of Evolutionary Theory,HarvardUniv. Press, Cambridge, MA, USA.
3. Odling-Smee J. et al. (2003) Niche Construction,PrincetonUniv. Press, Princeton, NJ, USA.
4.  Bushman F. D. (2001)
 Lateral DNA Transfer: Mechanisms and Consequences, New York: ColdSpringHarbor Laboratory Press, USA.