hrvatski | english


Ekogenetičke studije

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
33004

Opis predmeta

Studenti će znati definirati uzroke promjena staničnih makromolekula te mehanizme kojima kemijski spojevi ispoljavaju (geno)toksična svjstva. Razlikovati će kemijske spojeve prema njihovoj stabilnosti, a time će moći opisati moguće događaje u organizmu koje će određena vrsta kemijskih spojeva uzrokovati.

Moći će definirati puteve izloženosti i s obzirom na kemijsku prirodu nekog spoja predvidjeti moguće puteve izloženosti, metabolizma, distribucije i izlučivanja. Identificirati će učinak niskih doza teškorazgradivih spojeva i razlikovati te efekte od uobičajenih NOAEL vrijednosti dobivenih uvriježenim doza-odgovor istraživanjima. Moći će detektirati teško razgradive spojeve (i izvore od kojih potječu) koji se ponašaju kao endokrini analozi te će, s obzirom na izgled doza-ovisnost krivulje, moći obrazložiti razliku između monotone i nemonotone krivulje doza-odgovor te zaključiti koji su uzroci koji dovode do takvog efekta. Moći će protumačiti učinke zračenja na stanicu, odnosno organizam s obzirom na valne duljine i vrijeme izloženosti te će znati povezati  posljedice izloženosti virusima sa promjenama na genetičkom materijalu. Razlikovati će uzroke i mehanizme koji dovode do nastanka mutacija te moći definirati vrste mutacija i posljedice koje nastaju kao posljedica izmjene genetičkog materijala. Moći će primjeniti stečena znanja na interpretaciju rezultata objavljenih u znanstvenim radovima.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 12x1
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 12x1
T Terenske vježbe  

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, obrađene i elaborirane teme seminarskih radova

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

 
 

Nastavni materijali [6]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 437  Nova datoteka 3,64 MB 06.03.2014. 13:51
Broj preuzimanja: 287  Nova datoteka 972,51 kB 13.03.2014. 12:19
Broj preuzimanja: 238  Nova datoteka 367,67 kB 28.03.2014. 15:57
Broj preuzimanja: 314  četvrto predavanje 1.015,78 kB 09.04.2014. 15:00
Broj preuzimanja: 434  Nova datoteka 515,75 kB 18.04.2014. 13:06
Broj preuzimanja: 287  Nova datoteka 1,67 MB 28.04.2014. 11:06

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A Small Dose of Toxicology. Steven G. Gilbert (2012).Healthy World Press
   

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Principles of Biochemical Toxicology. J. Timbrell (2002). Taylor and Francis