hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Dušica Vujaklija

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4561 111/1459
Telefaks: + 385 1 4561 177
Email: vujaklija@rudjer.irb.hr

Predmeti

Životopis

Datum rođenja: 06.08.1956;

1982. - diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilištau Zagrebu

1992. doktorirala na University of Tokyo, Department of AgriculturalChemistry

Namještenja i zvanja:

1982.-1988. stručni suradnik u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorgnizama, PBF

1988-1991. asistent u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorgnizama, PBF

1993.-2005. (viši asistent, znanstveni suradnik)na IRB, Zavod za molekularnu biologiju

1999. - naslovno zvanje docent na PBF

2004. - naslovni izv. profesor, PBF

Voditelj međunarodnog projekta: Molecular enzymology and enzyme engineering of hydrolases (od 2002. bilateralni projekt s Austrijom)

Članstvo u znanstvenim društvima

  1. Hrvatsko genetičko društvo
  2. Hrvatsko biokemijsko društvo
  3. Hrvatsko društvo za metematičku i teorijsku biologiju
  4. European Environmental Mutagen Society

Dodiplomska nastava:

  1. Osnove genetičkog inženjerstava (vježbe, 1986 1987) (na PBFu)
  2. Biologija viših eukariota i histologija (1999, 2000, vodteljica J. Franekić Čolić)
  3. Fiziologija industrijskih organizama (od 2000 - voditelj S. Novak)
  4. Ekogenetičke studije (od 2002 - voditeljica J. Franekić Čolić)

Poslijediplomska nastava (PMF):

  1. Stanična regulacija kod bakterija (voditeljica PBF)
  2. Molekularni mehanizmi nasljednih promjena (od 1999 -voditeljica J. Franekić Čolić)

Strani jezici engleski, njemački ( pasivno)