hrvatski | english


dr.sc. Branko Vitale

Vanjski suradnik

Branko Vitale

Lokacija: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4561 111

Predmeti

Životopis

Rođen 18.10.1932. u Biogradu n/m

Obrazovanje: 1958.god. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu; 1962 doktorirao medicinskih znanosti na MF

Zaposlenja: 1960-1963 Institut Ruđer Bošković (IRB), znanstveni asistent; 1963-1966 znanstveno usavršavanje u The Mount Sinai Hospital, New York, USA.; 1966-1982 IRB, zn. suradnik, viši zn. sur.; 1982-1998 IRB, zn. savjetnik

Znanstvena djelatnost: 1966-1982 osnivač i voditelj Lab. za transplantacijsku i tumorsku imunologiju, IRB; 1985-1993 direktor Odjela za eksperimentalnu biologiju i medicinu, IRB.; 1987-1990 organizacija i vodstvo izgradnje Centra za molekularnu genetiku, IRB.; 1998-danas vanjski suradnik IRB, voditelj projekta MZOŠ

Znanstveni interes: Učinci ionizirajućeg zračenja na biološke procese; Transplantacija alogenih stanica eksperimentalnih životinja

Stanični mehanizmi imunosne reakcije transplantiranih stanica protiv domaćina ; Efektorska i regulacijska uloga T limfocita; Molekularni i stanični patogenetski mehanizami u kroničnoj limfocitnoj leukemiji u ljudi

Nastavna djelatnost: 1972 - naslovni docent MF; 1976 – izvanredni profesor MF; 1998 - redovni profesor MF; 1998 – 2002 - šef Katedre za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku, te prodekan zaznanost i poslijediplomski studij; 1998-2005 - voditelj kolegija ; Kolegija“Imunologija“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu

Mentorstvo: Magisterij-12; Doktorat-12

Članstva: The Transplantation Society, jedan od osnivača; Hrvatsko imunološko društvo, predsjednik (1983-1987); Society for Experimental Heamatology

Organizacija kongresa: Osmi europski imunološki kongres, Zagreb, 1987

Uredništvo; Član uredništva Experimental Hematology (1986-1990)

Glavni urednik Periodicum biologorum (1995-2005)

Publikacije: Znanatveni radovi 98, SCI citiranost 159; Poglavlja u visokoškolskim udžbenicima; Monografija Imunološke bolesti oka

Nagrade: 1986 - Republička nagrada Ruđer Bošković; 1999 - Nagradu HAZU; 2003 - nagrada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske