hrvatski | english


Bojan Žunar, mag. ing.

Lokacija: Kršnjavoga 25

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4836 013
Email: bzunar@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja:

21. siječnja 1988.

Mjesto rođenja:

Varaždin

Zaposlenje:

2012. - Asistent u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu.

Školovanje:

2012. - Poslijediplomski doktorski studij "Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo", Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2011. Magistar bioindustrijskih tehnika, Sveučilište u Orleansu.
2011. Magistar inženjer molekularne biotehnologije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2009. Sveučilišni prvostupnik inženjer biotehnologije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Znanstvene organizacije:

Hrvatska udruga genetičkih inženjera (član od 2011. godine)
Hrvatsko mikrobiološko društvo (član od 2013. godine)

Nagrade i priznanja:

2011. Rektorova nagrada za studentski rad "Međuovisnost intrakromosomske rekombinacije i duplikacije kromosoma u kvasca Saccharomyces cerevisiae".
2011. Povelja dekana za ostvarene rezultate u svojoj generaciji na 1. godini diplomskog studija "Molekularna biotehnologija".
2008. Dekanova nagrada.