hrvatski | english


Biologija 2

ECTS bodovi:
5 (N:4)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Upoznavanje studenata s taksonomijom, klasifikacijom i sistematikom biljaka i životinja; građom i ulogom biljnih tkiva i organa; građom i ulogom životinjskih tkiva, organa i organskih sustava; embriologijom biljaka i životinja te osnovama ekologije. Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina dodatno se obrađuje na vježbama. Određene teme iz ekologije obrađuju se u obliku seminara.

Ishod učenja

Student će nakon uspješno završenog modula moći:

1. definirati taksonomiju, sistematiku, klasifikaciju i filogenezu živih i izumrlih organizama;

2. razvrstati određene biljne i životinjske vrste prema taksonomskoj podjeli;

3. mikroskopiranjem moći prepoznati i razlikovati biljna tkiva (tvorna i trajna);

4. mikroskopiranjem moći prepoznati i razlikovati životinjska tkiva (epitelno, vezivno, mišićno i živčano);

5. opisati građu i ulogu korijena, stabljike, lista i cvijeta;

6. analizirati međusobno povezano djelovanje probavnog, krvožilnog, dišnog, mokraćno-spolonog, živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u čovjeka čime je omogućeno funkcioniranje organizma kao cjeline;

7. argumentirati ekološke probleme izazvane pretjeranom aktivnošću čovjeka na razini ekologije populacije, biocenoze, ekosustava i biosfere.

Nastava

Vrste nastave sati sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 28 22
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 22 16
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 11 11
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, odrađene vježbe, održan seminarski rad.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno Komisijski ispit

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vjezbe [11] 06.01.2015. 00:02
Repozitorij  Predavanja [16] 05.05.2015. 15:17

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 84  Vodič za modul Biologija 2 571,16 kB 19.02.2015. 14:36
Broj preuzimanja: 27  Rezultati prvog parcijalnog ispita iz Biologije 2 357,83 kB 27.04.2015. 15:02

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. CD predavanja
2. Interna skripta - praktikum

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Campbell, Neil. A. (2002): Biology. 6th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA
2. Guttman, Burton S. (1999): Biology. 1st ed. WCB McGraw-Hill, Boston, USA
3. Marieb, Elaine N. (2002): Essential of Human Anatomy & Physiology. 7th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA
4. Paulsen, Douglas F. (2000): Histology & Cell biology. Examination & Board Review. 4th ed. WCB McGraw-Hill, Boston, USA
5. Pevalek Kozlina, Branka (2003): Fiziologija bilja. 1 izdanje. Profil International, Zagreb