hrvatski | english


Biologija 1

ECTS bodovi:
5 (N:4)

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice, te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici; principi nasljeđivanja; te osnovni evolucijski mehanizmi.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja i dokazivanja organskih molekula na biljnom i životinjskom materijalu.

Ishod učenja:

Nakon uspješno svladanog predmeta, od studenta se očekuje da može:

  1. usporediti građu prokariotske i eukariotske stanice te objasniti osnovne metaboličke procese koji se u njima odvijaju,
  2. prepoznati i razlikovati strukture u biljnoj i životinjskoj stanici nakon usvojene vještine mikroskopiranja,
  3. povezati razlike u metaboličkim procesima proizašlim iz razlika u građi stanica,
  4. prepoznati i interpretirati faze staničnog ciklusa te ilustrirati izgled stanice u različitim fazama staničnog ciklusa,
  5. razlikovati mehanizme nasljeđivanja,
  6. imenovati uzročnike mikroevolucije i makroevolucije,
  7. izračunati učestalost alela u populaciji.

Nastava

Vrste nastave sati sati (N)
oznaka naziv
P Predavanja 24 20
A Auditorne vježbe    
L Laboratorijske vježbe 39 30
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar    
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, odrađene vježbe, završni kolokvij.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [4]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vježbe [13] 07.01.2015. 16:11
Repozitorij  Predavanja [11] 06.01.2015. 00:02
Repozitorij  Obavijesti [3] 16.01.2015. 13:14
Broj preuzimanja: 208  Vodič kroz modul Biologija 1 936,77 kB 06.01.2015. 00:02

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 54  Obavijest o održavanju prvog popravnog ispita 53,48 kB 02.02.2015. 13:04

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Campbell, Neil. A. (2002): Biology. 6th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA
2. Guttman, Burton S. (1999):Biology. 1st ed. WCB McGraw-Hill, Boston, USA

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Interna skripta – predavanja
2. Interna skripta - praktikum
3. CD predavanja