hrvatski | english


dr.sc. Andreja Ambriović Ristov

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut Ruđer Bošković

Predmeti

Nositelj

Životopis

Datum i mjesto rođenja: 28.10.1967. Zagreb

Obrazovanje: osnovna i srednja škola, Zagreb; 1985.-1989. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.-1993. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1993. Magistar bioloških znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1997. Doktor bioloških znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zvanja: 2009.-viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković; 2008.-naslovni docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2001.-znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković

Jezici: engleski, francuski;

Boravci u inozemstvu: Laboratorij za viralnu genetiku, Ecole Nationale Veterinaire D’Alfort, Maisons-Alfort, Francuska,-Poslijedoktorska stipendija, INRA, 2001, FEBS short term fellowship: lipanj 2000, Stipendije Francuske vlade rujan / listopad, 1999.; listopad / studeni 1996.; studeni, 1994./kolovoz, 1995.;

Mentorstva: 1 doktorski rad (1 u tijeku); 1 magistarski rad; 2 diplomska rada (5 u tijeku)

Vođenje projekata:

Projekt MZOŠ 2007.-2010.

Projekta HITRA 2007.-2009.

COGITO 2007.-2008.

NATO Collaborative Linkage Grant 2002.-2004.

Poticajni projekt za mlade znanstvenike MZOŠ 1997.-2000.

Nagrade:

Nagrada ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za doprinos razvoju Instituta i općem dobru, 2004.;

Priručnik “Metode u molekularnoj biologiji” (glavna urednica A. Ambriović Ristov) dobitnica je nagrade Josip Juraj Strossmayer za najuspješniji izdavački pothvat u području prirodnih znanosti 2008.

Organizacijske aktivnosti:

Organizator ljetne škole «Adenoviruses-basic biology to gene therapy» Hrvatkso mikrobiološko društvo i FEMS http://www.hmd-cms.hr/adenoviruses/ 23-24, rujan, 2008.

Glavni i odgovorni urednik priručnika «Metode u molekularnoj biologiji», Institut Ruđer Bošković, 2007.

Idejni začetnik i voditelj obrazovnog projekta «Metodološki tečajevi u biologiji i medicini» http://tecajevi-irb.com/ 2003-danas.

Voditelj «Mladi istraživači» Sekcije prirodoslovnog društva 1993-1994.

Članstvo u udrugama: Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju; Hrvatsko imunološko društvo; Hrvatsko mikrobiološko društvo; Hrvatska udruga genetičkih inženjera; Hrvatsko društvo za istraživanje raka.

Nastava:

«Genska terapija» nositelj izbornog predmeta, diplomski studij molekularne biotehnologije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

«Molekularne osnove genske terapije», nositelj izbornog predmeta, doktorski studij biologije Prirodoslovno-matematički fakultet

«Osnove metoda u molekularnoj biologiji i medicini», sunositelj obaveznog predmeta, interdisciplinarni doktorski studij «Molekularne bioznanosti»

«Metode u molekularnoj biologiji i medicini-praktikum», sunositelj izbornog predmeta, interdisciplinarni doktorski studij «Molekularne bioznanosti»

«Metodološki tečajevi u biologiji i medicini» Voditelj i predavač, http://tecajevi-irb.com/

Bibliografija:

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI); pretražiti za izraz: Ambriović