hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizamaLaboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Lidija Šver

Telefon: + 385 1 4836 013
Telefaks: + 385 1 4836 016
Email: lsver@pbf.hr

 

Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama

U prostorijama Zavoda za tehničku botaniku i mikroskopiju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kršnjavoga 25, osnovanje 1956. Laboratorij za mikrobiologiju pri Prehrambenom odjelu Tehnološkogf akulteta. Preseljenjem Laboratorija za mikrobiologiju u novu zgradu, Pierottijeva ulica 6, osniva se 1960/61. Laboratorij za biologiju s tehničkom mikroskopijom u sastavu Zavoda za mikrobiologiju. Predstojnik Laboratorija je prof.dr.sc. Anto Jurilj, koji ostaje na toj dužnosti do 1979. god. Znanstvena aktivnost Laboratorija odnosila se na područje filogenije i sistematike algi kremenašica, te mikrobiologije cerealija.

Istovremeno se, u Laboratoriju za industrijsku mikrobiologiju, pod vodstvom dr.sc. Marije Alačević počinje u nas razvijati novo područje istraživanja, genetika industrijskih mikroorganizama.

Godine 1979. pročelnik Laboratorija za biologiju postaje prof.dr.sc. Marija Alačević. Pod nazivom Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama djeluje danas unutar Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

U tom periodu znanstvenoistraživački rad Laboratorija obuhvaća istraživanja na području mikrobne i molekularne genetike. Posebno je težište na oplemenjivanju industrijskih mikroorganizama primjenom klasičnih genetičkih metoda i metoda rekombinantne DNA, te na proučavanju molekularnih mehanizama mutageneze i popravka DNA. U Laboratoriju se vrši i ispitivanje genotoksičnosti agenasa iz okoline. Laboratorij ima razvijenu suradnju s prehrambenom i farmaceutskom industrijom, te s mnogim istraživačkim institutima u zemlji i inozemstvu.

Odlaskom prof.dr.sc. Marije Alačević u mirovinu 1994. godine pročelnica Laboratorija je prof.dr.sc. Jasna Franekić Čolić. Od 2011. godine tu je dužnost preuzeo prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Višnja Bačun-Družina dr.sc. izvanredni profesor
Ksenija Durgo dr.sc. izvanredni profesor
Reno Hrašćan dr.sc. izvanredni profesor
Ivan-Krešimir Svetec dr.sc. izvanredni profesor
Lidija Šver dr.sc. izvanredni profesor
Ana Bielen dr.sc. viši asistent
Anamarija Štafa dr.sc. viši asistent
Ana Butorac dr.sc. asistent
Tomislav Vladušić dr.sc. asistent
Bojan Žunar mag. ing. asistent
Marina Miklenić dipl.ing. asistent
Lidija Buzuk viši tehnički suradnik
Grozdana Kuleš viši tehnički suradnik
Nataša Tomašević tehnički suradnik

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Alemka Markotić dr.sc. redoviti profesor
Dubravko Forčić dr.sc. znanstveni savjetnik
Alenka Gagro dr.sc. znanstveni savjetnik
Branko Vitale dr.sc. znanstveni savjetnik
Ivan Bielen dr.sc. izvanredni profesor
Jasenka Pigac dr.sc. izvanredni profesor
Dušica Vujaklija dr.sc. izvanredni profesor
Andreja Ambriović Ristov dr.sc. viši znanstveni suradnik
Krešo Bendelja dr.sc. viši znanstveni suradnik
Marija Brgles dr.sc. viši znanstveni suradnik
Beata Halassy dr.sc. viši znanstveni suradnik
Krešimir Gjuračić dr.sc. docent
Mirjana Turkalj dr.sc. docent
Maja Lang Balija dr.sc. znanstveni suradnik
Tihana Kurtović asistent
Dragomira Majhen dr.sc. asistent
Mirjana Šimić dr.sc. asistent
Vesna Šporec Dragović mr.sc. asistent
Maja Markušić dipl.ing. asistent
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Ivana Bošnjak dr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biologija 1 5 (N:4)
Biologija 2 5 (N:4)
Genetičko inženjerstvo 31603 4
Imunologija za nutricioniste 3
Molekularna genetika 31502b 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ekogenetičke studije 33004 2
Fiziologija čovjeka 4
Genetika eukariota 31704 4
Genetika industrijskih organizama 3
GMO u proizvodnji hrane 3
Imunologija 01501 4
Mehanizmi evolucije 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Genetičko inženjerstvo (poslijediplomski studij) 2
Molekularna genetika (poslijediplomski studij) 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološki aktivne tvari u namirnicama 2
Ekogenetika 1
Evolucija i biotehnologija 2
Genetičko inženjerstvo (poslijediplomski studij) 2
Genska terapija 3
Molekularna genetika (poslijediplomski studij) 2
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 2
Mutagene i kancerogene tvari u hrani 2
Nutrigenomika 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 2