hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Sunčica Beluhan

Lokacija: 5. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 058
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: sunbel@pbf.hr
Telefon:
Telefon:

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 09. SRPNJA 1967. Mjesto rođenja: PAKRAC

Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Procjena kinetičkih parametara pri fermentaciji mliječne kiseline 1989.
 magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kvasac Saccharomyces cerevisiae-izvor 5'ribonukleotida i visokovrijednih proteina 1994.
 doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Iskorištavanje otpadnog pivskog kvasca i sladnih klica za proizvodnju 5'-ribonukleotida 2001.
 habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Senzorska ocjena piva 2004.

 
 

Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
Znanstveni novak (mlađi asistent) Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990 - 1993.
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1993 - 1995.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1995 - 2001.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001 - 2005.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005 - danas

 

Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
“Varian” (Europe) Zug, Švicarska 1992.
“International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology” Trst, Italija 1995.
International Centre for Theoretical Physics (I.C.T.P.) Trst, Italija 1996.
“Shimadzu” (Hrvatska) Zagreb, Hrvatska 2001.

 
 Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 4 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 2 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 2 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8