hrvatski | english


prof.dr.sc. Srđan Novak

Srđan Novak

Lokacija: 4. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 042
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: srnovak@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 03. 01. 1952.

Mjesto rođenja: Split, Hrvatska

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Tehnološki fakultet, Zagreb Uklanjanje nukleinskih kiselina u izvorima jednostaničnih proteina 1976.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena dinamičke metode određivanja volumnog koeficijenta brzine prijenosa kisika u bioreaktorima sa mehaničkim miješanjem 1984.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Transport šećera u regulacijskim mutantima kvasca 1992.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1977 - 1979.
Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1980 - 1982.
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994 - 1998.
Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1998 - 2003.
Redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003. - 2009.
Redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009. - danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
California Institute of Technology Pasadena, California, SAD 1987-1988.
Labat Institute London, Ontario, Kanada 1988-1999.