hrvatski | english


prof.dr.sc. Predrag Horvat

Lokacija: Kačićeva 30/I

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 166
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: phorvat@pbf.hr
Telefon:
Telefon:

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 09. rujna 1953

Mjesto rođenja: Jurčevec

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Laboratorij za opću mikrobiologiju, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Istraživanje mikotoksina i raširenosti mikotoksikogenih plijesni na području Republike Hrvatske" 1976.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Istraživanje metoda čuvanja i razvoja inokuluma u submerznoj proizvodnji octene kiseline" 1980.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu " Utjecaj faktora okoline na sintezu ureaze u stanicama bakterije Micrococcus variansi kinetiku razgradnje uree" 1989
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
tehnički rukovodilac “Tvornice suhog aktivnog kvasca u izgradnji “ "Podravka", Koprivnica 1977-1981.
rukovodioc smjene-kemijska sinteza Tvornica poliesterskih vlakana u Varaždinu 1981-1983.
stručni suradnik za zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Institut za sigurnost, Zagreb 1983-1985.
znanstveni asistent Zavod za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1986-1992.
znanstveni suradnik Zavod za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilištau Zagrebu 1992-1993.
docent Zavod za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1993-2001.
prodekan za financije i poslovanje Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995-1996.

izvanredni profesor Zavod za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilištau Zagrebu 2001 - 2005
Redoviti profesor Zavod za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006-danas.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
“Vogelbusch GmbH” Beč, Austrija 1982
"Ottakringer AG" Beč, Austrija., 1982.
“UNESCO-IBRN” (International Bio Resource Network) Prag, Češka 1987.

Institut fűr Biotechnologie

TU Graz

Graz, Austrija 1989-1990

Institut fűr Biotechnologie

TU Graz

Graz, Austrija 1991-1992
INSA Toulouse, Francuska 1992.

Institut fűr Biotechnologie und Bioprozesstechnik i Institut fűr Ressourcen - schoenende und Nachhaltige Systeme

TU Graz

Graz, Austrija 2003-2005.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 23

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 7

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 18