hrvatski | english


dr.sc. Mladen Pavlečić

Mladen Pavlečić

Lokacija: Kačićeva 30,1 kat

Kontakt podaci

Telefon: 01/4605 134

Predmeti

Suradnik

Životopis

 Školovanje
   ustanova  tema    godina
 diplomirao  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
Različite tehnike uzgoja bakterije Azotobacter chroococcum na kompleksnoj hranjivoj podlozi
  
   2007.
doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Proizvodnja bioetanola na različitim međuproduktima šećerne repe i matematičko modeliranje tih bioprocesa   2013.

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
znanstveni novak  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007. - danas  
     

 

 Usavršavanje-tjedan dana i dulje
 ustanova  mjesto  godina
 Bioprocess Engineering Course Supetar, Island Brač, Croatia  2007.  
     

 

 Kozultacije za predmete prema dogovoru na e-mail:

mpavlecic@pbf.hr