hrvatski | english


Kinetika biotehnoloških procesa

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
31602

Opis predmeta

 U ovom modulu studenti će tijekom predavanja izučavati kinetiku rasta mikroorganizama, trošenja supstrata, sinteze produkta, utjecaj fizikalno-kemijskih uvjeta na brzinu staničnih reakcija za industrijske biotehnološke procese. Stjecati će znanja o osnovnim makrokinetičkim veličinama u bioprocesima. Posebno detaljno biti će obrađivane kinetika supstrat neovisnog rasta, kinetika limitiranog rasta s različitim supstratima, kinetika sinteze produkata mikrobnog metabolizma, inhibicija produktima metabolitima, kinetika rasta mikroorganizama u prisustvu više supstrata, kinetika rasta mješovitih populacija, kinetika micelijskog i peletnog rasta, te rastamikrobnog biofilma.Studentima će biti objašnjene razlike između formalno-kinetičkog i metaboličko-strukturnog pristupa biotehnološkim procesima, posebno u heterogenim uvjetima okoline. Tijekom seminara studenti će iz eksperimentalnih rezultata grafički i računski određivati kinetičke parametre nekataliziranih i kataliziranih reakcija, jednostavnih i kompleksnih enzimskih reakcija, kinetičke parametre rasta, potrošnje supstrata, endogenog metabolizma i odumiranja mikrobnih stanica. Također studenti će savladavati metode oređivanja kinetičkih parametara utjecaja pH-vrijednosti i temperature na bioprocese, posebno na sinteze proizvoda u heterogenim i homogenim uvjetima okoline, određivati kinetičke karakteristike mješovitih populacija te rasta na više supstrata.

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 45
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminar

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [14]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  nast . jed. 1 [1] 29.01.2015. 12:54
Repozitorij  nast. jed. 2 [1] 29.01.2015. 12:56
Repozitorij  nast. jed. 3 [1] 29.01.2015. 12:57
Repozitorij  nat. jed. 4 [1] 29.01.2015. 12:58
Repozitorij  nast. jed. 5 [1] 29.01.2015. 13:00
Repozitorij  nast. jed. 6 [2] 29.01.2015. 13:04
Repozitorij  nast. jed. 7 [2] 29.01.2015. 13:07
Repozitorij  nast. jed. 8 [2] 29.01.2015. 13:09
Repozitorij  nast. jed. 9 [2] 29.01.2015. 13:11
Repozitorij  nast. jed. 10 [2] 29.01.2015. 13:15
Repozitorij  nast. jed. 11 [3] 29.01.2015. 13:28
Repozitorij  nast jed. 12 [2] 29.01.2015. 13:25
Repozitorij  nast. jed. 13 [1] 29.01.2015. 13:25
Repozitorij  nast. jed, 14 [3] 29.01.2015. 13:27

Obavijesti [8]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 303  KBP-ishodi-učenja 87,02 kB 04.03.2013. 14:09
Broj preuzimanja: 112  Izvedbeni plan nastave 2014-2015 162,55 kB 22.09.2014. 13:01
Broj preuzimanja: 103  Početak nastave 2014-2015 570,59 kB 22.09.2014. 13:20
Broj preuzimanja: 53  Ispitni rokovi-pismeni ispit 50,77 kB 26.01.2015. 13:26
Broj preuzimanja: 111  Rezultati pismenog ispita 03.02.2015 134,47 kB 03.02.2015. 15:33
Broj preuzimanja: 94  Rezultati pismenog ispita 10.02.2015 55,00 kB 11.02.2015. 09:41
Broj preuzimanja: 36  Raspored usmenih ispita KBP rok 17.02.2015. 45,00 kB 17.02.2015. 14:05
Broj preuzimanja: 53  Rezultati pismenog 17.02.2015. 39,33 kB 17.02.2015. 14:48

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A. Moser, Bioprocess Technology, Kinetics and Reactors, Springer Verlag, New York, Wien, 1988.
2. A. Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 1995
3. K.M. Plowman, Enzyme Kinetics, McGraw-Hill, Book Company, New York, 1972.
4. M. Bošnjak, Uvod u kinetiku mikrobnih procesa, Graphis, Zagreb,2009

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Biotechnology, (H.J. Rehm and G. Reed, eds.), Vol. 2, (vol. ed. H. Brauer), A. Moser: (Ch. 11-17) 173-349, VCH Weinheim, 1985.
2. A. Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 1995
3. M. Chaplin and C. Bucke, Enzyme Technology, CambridgeUniversity Press, Cambridge, 1990
4. A. G. Marangoni, Enzyme Kinetics: A Modern Approach , Wiley, NewYork, 2004