hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za BI, IM i TSP / Izdvajanje i pročišćavanja biotehnoloških proizvodaIzdvajanje i pročišćavanja biotehnoloških proizvoda

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Što nakon završetka procesa u bioreaktoru? Izdvajanje biomase (filtracija, centrifugiranje, sedimentacija, koagulacija, flokulacija, flotacija). Pregled postupaka izdvajanja proizvoda iz biomasei iz tekućeg dijela komine (filtrata, supernatanta). Razaranje stanica. Mehaničke i nemehaničke metode. Izolacija proizvoda iz biomase. Ekstrakcija tekuće-tekuće Ekstrakcija u dvije faze Precipitacija i kristalizacija. Adsorpcija. Dijaliza, ultrafiltracija i reverzna osmoza, Kromatrografske metode u industrijskom mjerilu, Elektroforeza i elektrodijaliza, Kristalizacija i sušenje kao završne faze pročišćavanja Validacija i registracija procesa u farmaceutskoj industriji. Integrirani procesi (izdvajanje istovremeno s procesom u bioreaktoru).

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Uredno pohađanje predavanja i vježbi

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 267  IPBP-ishodi-učenja 86,91 kB 04.03.2013. 14:07
Broj preuzimanja: 58  Obavijest-početak predavanja 24,17 kB 06.10.2014. 10:02

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanje [12] 07.01.2015. 10:17
Repozitorij  Seminar [6] 27.10.2014. 13:46

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. V. Marić i sur. Biokemijsko inženjerstvo (Interna skripta), 1991.
2. J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Singapore, 1986.
3. M. L. Shuler, F. Kargi, Biochemical Engineering - Basic Concepts (2nd edition), Prentice Hall, 2002
4. Biotechnology, Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler, P.Stadler, eds.), Weinheim, New York, Basel, Cambridge, VCH, 1993.