hrvatski | english


Biotehnologija II

ECTS bodovi:
6

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Biotehnologija je primjena različitih biokemijskih katalizatorau preradi obnovljivih i drugih sirovina u proizvode više dodane vrijednosti. Načelo primjene je jednako. Od sirovina se uvijek prvo pripremaju hranjive podloge ili odgovarajuće reakcijske smjese. U hranjivim podlogama stanice rastu ili miruju i pri tome izlučuju metabolite u okoliš ili ih nakupljaju u stanicama. Enzimi djeluju na specifične supstrate i transformiraju ih u specifične proizvode. Zato se prvi dio modula bavi sastavom i postupcima pripreme hranjivih podloga. Potom se podrobno obrađuju sirovine koje služe kao izvori ugljika i energije, dušika i ostalih biogenih elemenata, te enzimi koji se koriste za razgradnju polimernih molekula sirovina. Neke sirovine su primarni poljoprivredni proizvodi, druge su nusproizvodi industrijske prerade poljoprivrednih sirovina u prehrambene i druge proizvode (sekundarne sirovine), a treće su otpaci poljoprivredne i industrijske proizvodnje (tercijarne sirovine). Modul načelno govori i o potrebi kemijskog i biološkog nadzora sirovina, njihovom čuvanju, homogeniziranju i postupcima prethodne obrade. Često se u biotehnološkoj proizvodnji rabe komercijalni proizvodi industrijske prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda (slad, glukoza, tekući šećeri/sirupi) dobiveni u samostalnim biotehnološkim pogonima ili u odjeljenjima za pripremu hranjivih podloga s pomoću komercijalnih enzimskih pripravaka. Stoga će u završnom dijelu modula studenti naučiti kako se proizvodi ječmeni slad, ukomljavaju i hidroliziraju slađene i neslađene žitarice, proizvode šećerni sirupi i šećeri iz škrobnih sirovina, hidroliziraju celulozne, inulinske i pektinske sirovine.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja  20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  24
PK Vježbe u praktikumu  16
S Seminar  20
T Terenske vježbe  

 Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje predavanja, laboratorijskih vježbi i seminara

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno

X

 
 
 
 

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 609  BT 2_Ishodi učenja 29,36 kB 03.03.2013. 07:02

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Marić, V. Biotehnologija i sirovine, sveučilišni udžbenik, SIP, Zagreb, 2000

 Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Stanbury, P. F., Whitaker, A., Hall, S. J. (1999). Media for Industrial Fermentation. U: „Principles of Fermentation Technology“. Butterworth-Heinemann, Burlington, MA, str. 92-122.
2. Okafor, N. (2007), Modern Industrial Microbiology and Biotechnology. Science Publishers, USA.
3. Soataert, W., Vandamme, E. J. (2010). Industrial Biotechnology: Suistanable Growth and Economic Success. Wiley VCH, Verlag, GmbH, Weinheim.