hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za BI, IM i TSP / Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnikaBiokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika

ECTS bodovi:
8

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Studenti će tijekom ovog kolegija izučavati: procese prijenosa mase, momenta gibanja i topline, procese u graničnim slojevima oko čvrstih čestica, u tekućinskim filmovima, topljivost plinova i prijenos mase iz plinske u tekuću fazu u industrijskim bioreaktorima, biorekatore s miješalom, barbotirajuće kolone, bioreaktore s povratnim tokom podloge, s čvrstim slojem, s konvektivnim miješanjem (za anaerobne procese) te metode prijenosa biotehnoloških procesa u veće mjerilo. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će provesti određivanje koncentracije biomase, karakteristike kisikove elektrode, kLa i brzine prijenosa kisika, specifične brzine potrošnje kisika različitih mikroorganizama, vremena miješanja, homogenizacije i cirkulacijskog vremena u bioreaktorima, operacijskih karakteristika bioreaktora (bioreaktori s mješalom, barbotirajućih kolona, “air-lift, bioreaktora s fluidiziranim i čvrstim slojem, cijevni bioreaktora). Provest će se šaržni i kontinuirani uzgoji mikroorganizama na različitim limitnim supstratima (C, N i P izvori). Tijekom seminara studenti će izračunavati bilance prijenose mase, topline i momenta za homogene i nehomogene sustave (u ustaljenom i neustaljenom stanju) za standardne procesne aparate, te izvršiti proračune prije navedenih tipova bioreaktora.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 45
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja i seminar, završene vježbe u praktikumu

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 282  BIBPT-ishodi-učenja 88,30 kB 05.03.2013. 14:50
Broj preuzimanja: 56  Izvedbeni plan nastave 2015 97,49 kB 27.02.2015. 09:10
Broj preuzimanja: 41  Obavijest o početku nastave 2015 204,20 kB 27.02.2015. 09:20

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Nast. materijali iz seminara [9] 03.06.2014. 14:17

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Biotechnology, (H.J. Rehm and G. Reed, eds.), Vol. 2, (vol.ed. H. Brauer),VCH, Weinheim,1985.
2. A. Moser: Bioprocess Technology, Kinetics and Reactors, Springer Verlag, New York, Wien, 1988.
3. Biotechnology, Multivolume Comprehensive Tretease, (H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler, P.Stadler, eds.), Vol. 4, (vol.ed. K. Schügerl), Weinheim, New York, Basel, Cambridge, VCH, 1993.
4. P.M.Doran: Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, second etition 2013.
5 V. Marić, B.Šantek: Biokemijsko inženjerstvo, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2009

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. H.W. Blanch, D.S. Clark: Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc. 1997.
2. M. L. Shuler, F. Kargi: Biochemical Engineering - Basic Concepts (2nd edition), Prentice Hall, 2002
3. Moo Young, (ed).,Comprehensive Biotechnology, Pergamon Press 1985
4. N.W.F Kossen; N.M.G. Oosterhuis: Modelling and scale-up of bioreactors, Biotechnology1985.
5. Student može koristiti bilo koji sveučilišni udžbenik iz tog područja koji se koristi na tehničkim sveučilištima u USA, Kanadi ili zapadnoj Europi
 

PRIRUČNICI

1

Perry, R.H.; Green, D.W.(Eds): Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition),

 © 1997 McGraw-Hill

2 B. Atkinson, F. Mavituna: Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook
3 Flickinger, Michael C.(Ed.): Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Volumes 1-7, . © 2010 John Wiley & Sons