hrvatski | english


Biokemijsko inženjerstvo

ECTS bodovi:
8

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
31601

Opis predmeta

 U ovom modulu studenti će tijekom predavanja izučavati faze i vrste
 biotehnoloških procesa, kinetiku i masene bilance šaržnim, šaržnih s
 pritokom, polukontinuiranih i kontinuiranih bioprocesa, stehiometriju
 mikrobnog rasta i tvorbu proizvoda, ocjenu uspješnosti bioprocesa,
 opremu za vođenje i kontrolu bioprocesa, proces sterilizacija, aeracija
 i miješanja, regulaciju i optimalizaciju bioprocesa, bioreaktorske
 sustavi s imobiliziranim biokatalizatorima, te postupke izdvajanja
 proizvoda bioprocesa. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će provesti
 aerobni i anaerobni šaržni proces, šaržni proces s pritokom supstrata,
 te polukontinuirani i kontinuirani bioproces u laboratorijskom
 bioreaktoru. Tijekom seminara studenti će izraditi bilance šaržnog,
 šaržnog s pritokom, polukontinuiranog i kontinuiranog bioprocesa,
 definirati stehiometriju mikrobnog rasta i tvorbe proizvoda, izračunati
 uspješnost bioprocesa, izvršiti proračun dimenzija bioreaktora i snage
 miješanja, te proračun šaržne i kontinuirane sterilizacija.
 

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 30
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, te završen seminar i vježbe u praktikumu

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [12] 22.01.2015. 14:44
Repozitorij  Seminar i Praktikum [3] 14.10.2008. 11:53
Broj preuzimanja: 580  BI-ishodi-učenja 103,00 kB 04.03.2013. 13:52

Obavijesti [9]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 118  Obavijest -početak predavanja BI 28,36 kB 06.10.2014. 09:53
Broj preuzimanja: 219  Rezultati III parcijalnog ispita iz BI 52,46 kB 02.02.2015. 12:45
Broj preuzimanja: 184  BI_rezultati_popravni_ 09.02.2015 24,00 kB 12.02.2015. 12:32
Broj preuzimanja: 102  BI_rezultati_popravni_20.02.2015 24,00 kB 23.02.2015. 15:09
Broj preuzimanja: 91  Rezultati-popravni-ispit-11-02-2015 19,17 kB 24.02.2015. 11:21
Broj preuzimanja: 102  Rezultati-popravni-ispit-20-02-2015 19,20 kB 24.02.2015. 11:25
Broj preuzimanja: 70  BI_obavijest_ispitni_rok_ 16.03.2015 23,50 kB 17.03.2015. 17:05
Broj preuzimanja: 83  BI_obavijest_ispitni_rok_rezultati_ 26.03.2015 23,50 kB 27.03.2015. 11:21
Broj preuzimanja: 41  BI_rezultati_izvanredni_ 30.04.2015 24,50 kB 04.05.2015. 13:44

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. V. Marić i sur. Biokemijsko inženjerstvo (Interna skripta), 1991.
2. M. L. Shuler, F. Kargi, Biochemical Engineering - Basic Concepts (2nd edition), Prentice Hall, 2002
3. J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Singapore, 1986.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1.  Biotechnology,
 Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler,
 P.Stadler, eds.), Vol. 3, (vol.ed. G. Stephanopoulos), Weinheim, New
 York, Basel, Cambridge, VCH, 1993.
 
2.  Biotechnology,
 Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler,
 P.Stadler, eds.), Vol. 4, (vol.ed. K. Schügerl), Weinheim, New York,
 Basel, Cambridge, VCH, 1993.