hrvatski | english


dr.sc. Janko Diminić

Janko Diminić

Lokacija: 5. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 151
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: jdiminic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 3. srpnja 1980.

 Mjesto rođenja: Zagreb

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao  Prehrambeno-biotehnološki fakultet  Izrada računalnog programa za prikupljanje, obradu, pohranu i grafički prikaz bioloških podataka  2007.
 doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Nutrigenomička analiza metaboličkih putova u kvascu Saccharomyces cerevisiae iščitavanjem reverzne translacije uz pomoć de novo sekvenciranja peptida  2014.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
 Asistent  Prehrambeno-biotehnološki fakultet  2007. – do danas

 

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Acies Bio Ltd.  Ljubljana, Slovenija  2009. – 2010.

 

 Znanstvena djelatnost:

 Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9

 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 1

 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 1

 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 10

Znanstvena bibliografija

Janko Diminić