hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Kabinet za bioinformatikuKabinet za bioinformatiku

 

Kabinet za bioinformatiku

Kabinet za bioinformatiku djeluje pri Zavodu za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 2002. godine.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Antonio Starčević dr.sc. docent
Jurica Žučko dr.sc. docent
Janko Diminić dr.sc. viši asistent

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
John Cullum dr.sc. redoviti profesor

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika 33007 4
Nutrigenomika 66827 4
Programiranje u bioinformatici 53272 2
Proizvodnja terapeutskih proteina 53608 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 2
Molekularna genetika biosinteze antibiotika 2