hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvoZavod za biokemijsko inženjerstvo

Predstojnik

prof.dr.sc. Jagoda Šušković

Telefon: + 385 1 4605 291
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: jsusko@pbf.hr

Ured

Renata Bošnir

Telefon: + 385 1 4605 071
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: rbosnir@pbf.hr

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije
Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura
Kabinet za bioinformatiku

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Predrag Horvat dr.sc. redoviti profesor
Blaženka Kos dr.sc. redoviti profesor
Srđan Novak dr.sc. redoviti profesor
Božidar Šantek dr.sc. redoviti profesor
Jagoda Šušković dr.sc. redoviti profesor
Vesna Zechner-Krpan dr.sc. redoviti profesor
Višnja Bačun-Družina dr.sc. izvanredni profesor
Sunčica Beluhan dr.sc. izvanredni profesor
Ksenija Durgo dr.sc. izvanredni profesor
Jadranka Frece (r. Goreta) dr.sc. izvanredni profesor
Višnja Gaurina Srček dr.sc. izvanredni profesor
Reno Hrašćan dr.sc. izvanredni profesor
Mirela Ivančić Šantek dr.sc. izvanredni profesor
Ksenija Markov dr.sc. izvanredni profesor
Vlatka Petravić Tominac dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Radojčić Redovniković dr.sc. izvanredni profesor
Tonči Rezić dr.sc. izvanredni profesor
Anita Slavica dr.sc. izvanredni profesor
Ivan-Krešimir Svetec dr.sc. izvanredni profesor
Lidija Šver dr.sc. izvanredni profesor
Jasna Beganović dr.sc. docent
Igor Slivac dr.sc. docent
Antonio Starčević dr.sc. docent
Jurica Žučko dr.sc. docent
Ana Bielen dr.sc. viši asistent
Marina Cvjetko Bubalo dr.sc. viši asistent
Janko Diminić dr.sc. viši asistent
Andreja Leboš Pavunc dr.sc. viši asistent
Kristina Radošević dr.sc. viši asistent
Anamarija Štafa dr.sc. viši asistent
Antonija Trontel dr.sc. viši asistent
Ksenija Uroić dr.sc. viši asistent
Ana Butorac dr.sc. asistent
Mladen Pavlečić dr.sc. asistent
Tomislav Vladušić dr.sc. asistent
Iva Čanak mag. ing. asistent
Bojan Žunar mag. ing. asistent
Marina Miklenić dipl.ing. asistent
Mario Novak dipl.ing. asistent
Martina Andlar mag. ing. stručni suradnik
Lidija Buzuk viši tehnički suradnik
Grozdana Kuleš viši tehnički suradnik
Marija Blagović tehnički suradnik
Ljiljanja Blažević tehnički suradnik
Vesna Jurišević tehnički suradnik
Ines Kuk tehnički suradnik
Igor Livada tehnički suradnik
Nataša Tomašević tehnički suradnik
Marina Vnučec tehnički suradnik

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
John Cullum dr.sc. redoviti profesor
Alemka Markotić dr.sc. redoviti profesor
Ivanka Pavušek dr.sc. redoviti profesor
Dubravko Forčić dr.sc. znanstveni savjetnik
Alenka Gagro dr.sc. znanstveni savjetnik
Branko Vitale dr.sc. znanstveni savjetnik
Ivan Bielen dr.sc. izvanredni profesor
Marijan Bošnjak dr.sc. izvanredni profesor
Anton Moser dr.sc. izvanredni profesor
Jasenka Pigac dr.sc. izvanredni profesor
Dušica Vujaklija dr.sc. izvanredni profesor
Dušica Vujaklija dr.sc. izvanredni profesor
Andreja Ambriović Ristov dr.sc. viši znanstveni suradnik
Krešo Bendelja dr.sc. viši znanstveni suradnik
Marija Brgles dr.sc. viši znanstveni suradnik
Beata Halassy dr.sc. viši znanstveni suradnik
Krešimir Gjuračić dr.sc. docent
Mirjana Turkalj dr.sc. docent
Maja Lang Balija dr.sc. znanstveni suradnik
Tihana Kurtović asistent
Dragomira Majhen dr.sc. asistent
Mirjana Šimić dr.sc. asistent
Vesna Šporec Dragović mr.sc. asistent
Maja Markušić dipl.ing. asistent
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Ivana Bošnjak dr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijsko inženjerstvo 31601 8
Biologija 1 5 (N:4)
Biologija 2 5 (N:4)
Biotehnologija 4 5
Biotehnologija I 2
Biotehnologija II 6
Biotehnologija III 6
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4
Biotransformacije 39854 3
Genetičko inženjerstvo 31603 4
HPLC Niskomolekulskih spojeva 39865 3
Imunologija za nutricioniste 3
Mikrobiologija 8(BT) 6(PT) 5(N)
Mikrobiologija namirnica 01001 5
Molekularna genetika 31502b 5
Probiotici i starter kulture 33006 3
Tehnologija antibiotika 4
Tehnologija enzima 4
Tehnologija piva 4
Tehnologija vitamina i hormona 53713 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bakteriologija 33801 3
Bijela biotehnologija 4
Bioinformatika 33007 4
Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika 8
Biotehnološka proizvodnja octa -
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 4
Ekogenetičke studije 33004 2
Fitoromedijacija 66750 3
Fiziologija čovjeka 4
Fiziologija industrijskih mikroorganizama 31604 6
Genetika eukariota 31704 4
Genetika industrijskih organizama 3
GMO u proizvodnji hrane 3
Imunologija 01501 4
Interakcija molekula i receptora 53260 2
Izdvajanje i pročišćavanja biotehnoloških proizvoda 6
Kinetika biotehnoloških procesa 31602 6
Kinetika mikrobnih procesa 2
Mehanizmi evolucije 3
Mikologija 33701 3
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3
Mikrobna ekologija 3
Nutrigenomika 66827 4
Osnove tkivnog inženjerstva 66748 2
Predmeti sa studija Bioindustrijskih tehnika -
Probiotici i starter kulture 33006 3
Programiranje u bioinformatici 53272 2
Proizvodnja bioplina iz obnovljivih sirovina 4
Proizvodnja terapeutskih proteina 53608 3
Projektiranje biotehnoloških procesa 31804 4
Tehnologija piva 4
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 53245 i 53226 4

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 2
Bioprocesno inženjerstvo 3
Genetičko inženjerstvo (poslijediplomski studij) 2
Kinetika biotehnoloških procesa (poslijediplomski studij) 3
Mikrobiologija hrane 5
Molekularna genetika (poslijediplomski studij) 2
Održivi razvoj i biotehnološka proizvodnja 3
Razvoj procesa proizvodnje i primjene enzima 2
Razvoj procesa u proizvodnji slada i piva 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioinformatika industrijskih mikroorganizama 2
Biološki aktivne tvari u namirnicama 2
Bioprocesna tehnologija za kulturu stanica sisavaca 2
Bioprocesno inženjerstvo 3
Biotehnologija antibiotika i antibiotička rezistencija 2
Biotehnologija biljaka 2
Biotehnološka primjena životinjskih stanica 2
Biotehnološka priprema i oplemenjivanje hrane i pića 2
Biotehnološka proizvodnja algi i njihovih metabolita 2
Ekogenetika 1
Evolucija i biotehnologija 2
Genetičko inženjerstvo (poslijediplomski studij) 2
Genska terapija 3
Industrijsko iskorištavanje obnovljivih sirovina 2
Kinetika biotehnoloških procesa (poslijediplomski studij) 3
Mikrobiologija hrane 5
Mikrobna ekologija gastrointestinalnog sustava 2
Molekularna genetika (poslijediplomski studij) 2
Molekularna genetika biosinteze antibiotika 2
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 2
Mutagene i kancerogene tvari u hrani 2
Nutrigenomika 2
Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva 2
Prijenos signala receptorima u stanici 2
Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture 2
Razvoj biotehnoloških procesa za proizvodnju mliječne kiseline 2
Razvoj procesa proizvodnje i primjene enzima 2
Razvoj procesa u proizvodnji slada i piva 2
Regulacija metabolizma industrijskih mikroorganizama 4
Stereoselektivne biotransformacije 2
Utjecaj hrane na hormonski i imuno sustav 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane 2
Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje 4
Mikrobiologija hrane 5
Mikrobni indikatori u kontroli kvalitete hrane 5
Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane 2
Ostaci antibiotika u hrani 2