hrvatski | english

PBF.hr / Vijesti i najave / OBAVIJEST ZA STUDENTE MOLEKULARNE BIOTEHNOLOGIJE


Lijevi izbornik


OBAVIJEST ZA STUDENTE MOLEKULARNE BIOTEHNOLOGIJE

04.03.2015.

Mole se svi studenti studija Molekularne biotehnologije zainteresirani za studiranje na združenom studiju sa Sveučilištem u Orleans-u da dostave u Ured za međunarodnu suradnju Fakulteta sljedeće dokumente:

  1. CV na hrvatskom (molimo da naglasite u CV-u jeste li dobitnik Rektorove                           nagrade, Dekanove nagrade, ako ste s radom sudjelovali na znanstvenom djelu               tehonologijade ili nekom drugom skupu znanstvenog ili stručnog karaktera ili ako           imate objavljene znanstvene ili stručne radove. Također naglasite ako ste                       eventualno bili demonstrator na nekom od kolegija u dosadašnjem dijelu                           studija). 
  2. motivacijsko pismo na engleskom jezik
  3. kopiju dopunske isprave o studiju s preddiplomskog studija,
  4. prijepis ocjena s diplomskog studija,

 

          i to  najkasnije do petka 13. ožujka 2015. godine u 15.00 sati.

 

Rang lista će se utvrditi temeljem prosjeka ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom i diplomskom studiju koji će se uvećati  0,2 dobitnicima Rektorove nagrade, 0,1 dobitnicima Dekanove nagrade i izlagačima radova na skupovima (uključujući i znanstveni dio Tehnologijade), te 0,05 za studente koji su bili demonstratori na nekom od kolegija.

Svaki student može dobiti samo jedno uvećanje (najpovoljnije) prosječne ocjene.