hrvatski | english

PBF.hr / Vijesti i najave / Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.


Lijevi izbornik


Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

20.02.2015.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za
dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

 Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem
odgovarajučih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
http://www.unizg.hr/rektorova/  .
 Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim
identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za
pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.
 ROK ZA PRIJAVU na natječaj je 30. TRAVNJA 2015. DO 16 SATI.
 Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na
sljedećoj web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
 
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2014-2015

Pravilnik o dodjeli rektorove nagrade