hrvatski | english

PBF.hr / Upisi / Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na studijske programe


Lijevi izbornik


Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na studijske programe

za akademsku godinu 2014./2015.

Kriteriji upisa na prvu godinu preddiplomskih studija 2014.-2015.