hrvatski | english

PBF.hr / Upisi / Koliko studenata upisujemo na Fakultet?


Lijevi izbornik


Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Prehrambeno-biotehnološki fakultet raspolaže sa ukupno 185 mjesta od toga 180 mjesta za studente hrvatske državljane i 5 mjesta za strane državljane:

Naziv studija Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Prehrambena tehnologija 70 2 72
Biotehnologija 60 2 62
Nutricionizam 50 1 51
Ukupno 180 5 185