hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Preddiplomski studij: Prehrambena tehnologija

Trajanje studija: 3 godine

Naziv: Sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Uvod u kemiju i kemijsku analizu 12 158 D. Iveković
1. / I Matematika 1 5 60 I. Perić
1. / I Biologija 1 5 63 L. Šver
1. / I Fizika 1 3 45 D.Horvatić
1. / I

Engleski jezik 1

Njemački jezik 1

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

1. / I Uvod u prehrambene tehnologije 2 20 B. Levaj
1. / I Osnove informatike 2 25 I. Bauman
1. / I Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 426  
 
1. / II Organska kemija 6 75 S. Djakovic
1. / II Fizikalna kemija 6 75 M. Jukić
1. / II Matematika 2 5 60 I. Perić
1. / II Biologija 2 5 61 R. Hrašćan
1. / II Fizika 2 3 45 D.Horvatić
1. / II Inženjerstvo 1 5 50 I. Bauman
1. / II Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 396  
 
2. / III Sirovine prehrambene industrije 3 40 H. Medić
2. / III Biostatistika 5 60 I. Franjić
2. / III Biokemija 1 5 60 V. Mrša
2. / III Mikrobiologija 6 105 K. Markov
2. / III Inženjerstvo 2 5 60 D. Ježek
2. / III

Engleski jezik 2

Njemački jezik 2

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

2. / III Tehnologija vode 4 50 M. Matošić
2. / III Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 29 430  
 
2. / IV Kemija i biokemija hrane 6 75 I. Panjkota Krbavčić
2. / IV Biokemija 2 5 52 R. Teparić
2. / IV Inženjerstvo 3 5 65 D. Ježek
2. / IV Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane 5 60 Z. Herceg
2. / IV Instrumentalna analiza 6 73 D. Iveković
2. /IV Mikrobiologija namirnica 5 63 J. Frece
2. /IV Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 32 418  
 
3. / V Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 8 105 Z. Herceg
3. / V Osnove prehrambenih tehnologija 5 58 D. Ćurić
3. / V Procesi konzerviranja hrane 5 60 Z. Herceg
3. / V Analitika prehrambenih proizvoda 5 65 N. Vahčić
3. / V Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji 3 45 J. Gajdoš Kljusurić
3. / V Biotehnologija u zaštiti okoliša 4 52 T. Landeka Dragičević
  Ukupno 30 385  
 
3. / VI Praksa i završni rad 10 150  
3. / VI Moduli struke, izborni A 10    
3. / VI Izborni moduli, skupina B 10    
  Ukupno 30    

Izborni moduli skupina A:

Naziv modula ECTS Satnica Nositelj
Kemija i tehnologija žitarica 10 120 D.Ćurić
Kemija i tehnologija mesa i ribe 10 120 H. Medić
Kemija i tehnologija voća i povrća 10 123 B. Levaj
Kemija i tehnologija ulja i masti 10 120 D. Škevin
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 10 125 D. Komes
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 10 120 R. Božanić
Kemija i tehnologija vina 10 125 M. Banović

Izborni moduli skupina B*:

Naziv modula ECTS Satnica Nositelj
Biotransformacije 3 45 I. Radojčić Redovniković
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osvježavajuća bezalkoholna pića 3 35 B. Levaj
Znanost i tehnologija peradi i jaja 3 38 H. Medić
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 3 35 D. Ćurić
Tehnologija prahova 3 30 I. Bauman
Minimalno procesiranje voća i povrća 3 35 B. Levaj
Kemija i tehnologija uživala 3 35 D. Komes
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 3 35 D. Škevin
Sladila 3 30 D. Komes
Začinsko i aromatsko bilje 3 35 V. Dragović Uzelac
Engleski jezik u struci III 3 30 A. Šupih-Kvaternik
Njemački jezik u struci III 3 30 D. Nješ
Francuski jezik u struci I 3 30 A. Šupih-Kvaternik
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 3 38 J. Mrvčić
Društvo i ekologija 2 25 K. Korenčić Kampl
Odabrana poglavlja zelene kemije 2 25 M. Jukić
HPLC Niskomolekulskih spojeva 3 30 Ivana Radojčić Redovniković

* Kao izborni modul skupine B student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija, bilo koji izborni modul A ili neki od modula s gornje liste