hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Preddiplomski studij (Bolonjski proces) / Prehrambena tehnologijaPrehrambena tehnologija

Program se temelji na najnovijim znanstvenim spoznajama iz područja kemije, biokemije, mikrobiologije te na inženejrskim znanjima vezanim za proces proizvodnje s ciljem osiguranja kakvoće hrane.

Studenti tijekom studija stječu praktična znanja u svim segmentima u koje danas zadire prehrambena tehnologija (npr. konzerviranje, proizvodnja prehrambenih proizvoda, kontrola i upravljanje procesima proizvodnje, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda) poštujući načela ekološke proizvodnje i upoznavajući određene sastojke hrane i njihov pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi te time razvijajući temelj za kvalitetniji marketing prehrambenih proizvoda.

Prehrambena tehnologija je prema definiciji Instituta prehrambenih tehnologa (IFT) iz SAD–a (1964.) primjena znanosti i inženjerstva u proizvodnji, preradi, pakiranju, distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane.

Polazište suvremene prehrambene tehnologije temelji se na funkciji prehrane u životu ljudi i ulozi koju ona ima u razvoju pojedinog društva. Naime, osiguranje dovoljnih količina razmjerno jeftine hrane, koja svojom kakvoćom u biološkom i organoleptičkom pogledu odgovara kriterijima suvremene znanosti o prehrani, dugoročan je i trajan zadatak svakog društva.

Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.