hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Preddiplomski studij: Nutricionizam

Trajanje studija: 3 godine

Naziv: Prvostupnik nutricionizma

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Uvod u kemiju i kemijsku analizu 10 119 D. Iveković
1. / I Matematika 6 50 I. Perić
1. / I Biologija 1 4 50 L. Šver
1. / I Fizika 3 45 D. Horvatić
1. / I Osnove informatike 2 25 I. Bauman
1. / I Sirovine prehrambene industrije 4 40 H. Medić
1. / I

Engleski jezik 1

Njemački jezik 1

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

1. / I Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 384  
 
1. / II Organska kemija 5 58 V. Kovač
1. / II Fizikalna kemija 5 57 M. Jukić
1. / II Biostatistika 5 40 A. Vukelić
1. / II Biologija 2 4 49 R. Hrašćan
1. / II Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 8 78 Z. Petanjek
1. / II Uvod u profesiju nutricionista 3 25 I. Colić Barić
1. / II Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 337  
 
2. / III Osnove prehrambenih tehnologija 5 58 D. Ćurić
2. / III Biokemija 1 5 60 V. Mrša
2. / III Mikrobiologija 5 70 K. Markov
2. / III Znanost o prehrani I 5 60 Z. Šatalić
2. / III Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu 4 50 J. Gajdoš Kljusurić
2. / III Zakonski propisi u kontroli i kvaliteti hrane 3 35 M. Banović
2. / III

Engleski jezik 2

Njemački jezik 2

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

2. / III Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 28 388  
 
2. / IV Kemija i biokemija hrane 5 60 I. Panjkota Krbavčić
2. / IV Biokemija 2 6 65 R. Teparić
2. / IV Osnove fiziologije čovjeka 5 85 D. Đikić
2. / IV Mikrobiologija namirnica 5 63 J. Frece
2. / IV Znanost o prehrani II 6 80 I. Rumbak
2. / IV Instrumentalne analize 5 61 L. Barišić
2. / IV Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 32 444  
 
3. / V Imunologija za nutricioniste 3 30 L. Šver
3. / V Osnove dijetoterapije 6 75 I. Panjkota Krbavčić
3. / V Procesi pripreme hrane 8 97 S. Rimac Brnčić
3. / V Analitika hrane 4 55 N. Vahčić
3. / V Senzorske analize hrane 3 35 N. Vahčić
3. / V Osnove toksikologije 3 35 I. Kmetić
3. / V Sociologija i psihologija prehrane 3 36 J. Lažnjak
  Ukupno 30 363  
 
3. / VI Praksa i završni rad 10 150  
3. / VI Moduli struke, izborni A 15    
3. / VI Izborni moduli, skupina B 5    
  Ukupno 30    

Izborni moduli skupine A:

Naziv modula ECTS Satnica Nositelj
Prehrana žene kroz životnu dob 3 25 I. Panjkota Krbavčić
Prehrana osoba starije dobi 3 25 I. Colić Barić
Prehrana sportaša i vojaka 4 50 Z. Šatalić
Pretilost i pothranjenost 4 50 I. Panjkota Krbavčić
Enteralna i parenteralna prehrana 3 36 Ž. Krznarić
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 2 25 I. Panjkota Krbavčić
Nova hrana 5 60 S. Rimac Brnčić
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Osnove dijabetološke dijetoterapije 6 72 D. Rahelić
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 3 30 I. Colić Barić

Izborni moduli skupine B*:

Naziv modula ECTS Satnica Nositelj
Biotransformacije 3 45 I. Radojčić Redovniković
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osvježavajuća bezalkoholna pića 3 35 B. Levaj
Znanost o tehnologiji peradi i jaja 3 38 H. Medić
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 3 35 D. Čurić
Tehnologija prahova 3 30 I. Bauman
Minimalno procesiranje voća i povrća 3 35 B. Levaj
Kemija i tehnologija uživala 3 35 D. Komes
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete 3 35 D. Škevin
Sladila 3 30 D. Komes
Začinsko i aromatsko bilje 3 35 V. Dragović Uzelac
Engleski jezik struke 3 30 A. Šupih-Kvaternik
Njemački jezik 3 30 D. Nješ
Francuski jezik 3 30 A. Šupih-Kvaternik
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 3 38 J. Mrvčić
Društvo i ekologija 2 25 K. Korenčić Kampl
Odabrana poglavlja zelene kemije 2 25 M. Jukić
HPLC Niskomolekulskih spojeva 3 30 Ivana Radojčić Redovniković

* Kao izborni modul skupine B, student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija bilo koji izborni modul A ili neki od modula iz gore navedene tablice.