hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Preddiplomski studij: Biotehnologija

Trajanje studija: 3 godine

Akademski naziv: Sveučilišni prvostupnik inženjer biotehnologije

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Uvod u kemiju i kemijsku analizu 12 158 Z. Grabarić
1. / I Matematika 1 5 60 I. Perić
1. / I Biologija 1 5 63 L. Šver
1. / I Fizika 1 3 45 D.Horvatić
1. / I Biotehnologija 1 2 20 S. Novak
1. / I Osnove informatike 2 25 I. Bauman
1. / I

Engleski jezik 1

Njemački jezik 1

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

1. / I Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 426  
 
1. / II Organska kemija 6 75 V. Kovač
1. / II Fizikalna kemija 6 75 K. Berković
1. / II Matematika 2 5 60 I. Perić
1. / II Biologija 2 5 61 R. Hrašćan
1. / II Fizika 2 3 45 D.Horvatić
1. / II Inženjerstvo 1 5 50 I. Bauman
1. / II Tjelesna i zdravstvena kultura   30 N. Karković
  Ukupno 30 396  
 
2. / III Numeričke metode i programiranje 5 60 A. Vukelić
2. / III Biokemija 1 5 60 S. Barbarić
2. / III Mikrobiologija 8 105 F. Delaš
2. / III Inženjerstvo 2 5 60 B. Tripalo
2. / III

Engleski jezik 2

Njemački jezik 2

1 25

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

2. / III Biotehnologija 2 6 80 S. Beluhan
2. / III Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 30 420  
 
2. / IV Tehnologija vode 4 50 M. Matošić
2. / IV Biokemija 2 5 52 S. Barbarić
2. / IV Inženjerstvo 3 5 65 D. Ježek
2. / IV Molekularna genetika 5 60 I.K. Svetec
2. / IV Instrumentalne analize 6 73 D. Iveković
2. / IV Statistika 5 60 I. Franjić
2. / IV Tjelesna i zdravstvena kultura   30 L. Podvalej
  Ukupno 30 390  
 
3. / V Biokemijsko inženjerstvo 8 100 B. Šantek
3. / V Biotehnologija 3 6 75 S. Novak
3. / V Pročišćavanje i karakterizacija proteina 4 60 V. Mrša
3. / V Mjerenje i vođenje procesa 3 45 Ž. Kurtanjek
3. / V Biotehnologija 4 5 60 J. Šušković
3. / V Genetičko inženjerstvo 4 54 I. K. Svetec
  Ukupno 30 394  
 
3. / VI Praksa i završni rad 10 150  
  Izborni moduli* 20    
  Ukupno 30    

* Student upisuje najmanje 12 ECTS bodova s popisa izbornih modula skupine A, a preostale ECTS bodove priskrbljuje upisivanjem modula iz skupine B.

Popis izbornih modula skupine A:

Moduli ECTS Satnica Nositelj
Tehnologija piva 4 48 B. Šantek
Tehnologija enzima 4 49 J. Šušković
Tehnologija antibiotika 4 49 J. Šušković
Mikrobiologija namirnica 5 63 F. Delaš
Biotehnologija u zaštiti okoliša 4 52 T. Landeka Dragičević
Tehnologija alkohola i kvasca 4 49 D. Stanzer
Tehnologija vitamina i hormona 4 50 V. Gaurina Srček
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4 48 V. Zechner - Krpan

Popis izbornih modula skupine B*:

 1. Biotransformacije, 3 ECTS
 2. Biološka razgradnja organskih spojeva, 3 ECTS
 3. Osvježavajuća bezalkoholna pića, 3 ECTS
 4. Znanost o tehnologiji peradi i jaja, 3 ECTS
 5. Ekstruzija u prehrambenoj industriji, 3 ECTS
 6. Tehnologija prahova, 3 ECTS
 7. Minimalno procesiranje voća i povrća, 3 ECTS
 8. Kemija i tehnologija uživala, 3 ECTS
 9. Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda, 3 ECTS
 10. Sladila, 3 ECTS
 11. Začinsko i aromatsko bilje, 3 ECTS
 12. Engleski jezik struke, 3 ECTS
 13. Njemački jezik, 3 ECTS
 14. Francuski jezik, 3 ECTS
 15. Društvo i ekologija, 2 ECTS
 16. Proizvodnja jakih alkoholnih pića, 3 ECTS
 17. Odabrana poglavlja zelene kemije, 2 ECTS
 18. HPLC Niskomolekulskih spojeva, 3 ECTS

*Kao izborni modul skupine B student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija, bilo koji izborni modul A ili neki od modula s gornje liste