hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Poslijediplomski studij / Programi poslijediplomskih studija / Poslijediplomski specijalistički studij "Food management"Poslijediplomski specijalistički studij "Food management"

Uvod

Uvodni tekst

Opći dio

Opći podaci o studiju

Opis programa

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova