hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Poslijediplomski studij / Programi poslijediplomskih studija / Poslijediplomski doktorski studij "Prehrambena tehnologija"Poslijediplomski doktorski studij "Prehrambena tehnologija"

Uvod

Prehrambeno-biotehnološki fakultet je tijekom svog postojanja od 1956. godine, s različitim ustrojstvima i pod različitim nazivima, bio mjestom izobrazbe ne samo stručnjaka diplomiranih inženjera, već i znanstvenika s akademskim stupnjevima magistra i doktora znanosti.

Opis programa

Popis obveznih i izbornih kolegija s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodova