hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Poslijediplomski studij / Programi poslijediplomskih studija / Poslijediplomski doktorski studij "Nutricionizam"Poslijediplomski doktorski studij "Nutricionizam"

Uvod

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnje iskustvo u provedbi poslijediplomske nastave iz Nutricionizma, budući je od 1995. godine nositelj sveučilišnog poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja magistra i doktora znanosti iz Nutricionizma, područje Biotehničkih znanosti (to je jedini takav studij na sveučilištima u Republici Hrvatskoj) i do sada je upisano 10 generacija studenata (prosječno po generaciji upisano 15-30 poslijediplomanada). Potreba za kvalitetnim dobro školovanim visoko stručnim djelatnicima iz znanstvene grane nutricionizma je velika.

Opis programa

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodovima poslijediplomskog doktorskog studija NUTRICIONIZAM