hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo

Trajanje studija: 2 godine

Akademski naziv: Magistar inženjer prehrambenog inženjerstva

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Higijena i sanitacija 3 32 T. Petrak
  Sustavi osiguranja kvalitete 3 35 M. Banović
  Principi biotehnološke proizvodnje hrane 5 60 J. Mrvčić
  Prehrambeno procesno inženjerstvo 2 5 65 Z. Herceg
  Pakiranje hrane 4 40 K. Galić
  Izborni moduli, skupina A1 10    
  Ukupno 30    
 
1. / II Tehnološko projektiranje 5 60 S. Neđeral
  Vođenje procesa prehrambene industrije 4 45 B. Tripalo
  Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 5 60 N. Vahčić
  Izborni moduli, skupina A2 10    
  Izborni moduli, skupina B2 6    
  Ukupno 30    
 
2. / III Nova hrana 5 60 V. Lelas
  Toksikologija hrane 3 35 I. Kmetič
  Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 3 35 B. Šimić
  Izborni moduli, skupina B1 9    
  Magisterij 10    
  Ukupno 30    
 
2. / IV Menedžment 5 60 J. Prester
  Izborni moduli, skupina B2 5    
  Magisterij 20    
  Ukupno 30    

Izborni moduli skupine A1:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Kemija i tehnologija žitarica 10 120 D. Ćurić
Kemija i tehnologija mesa i ribe 10 120 H. Medić
Kemija i tehnologija voća i povrća 10 123 B. Levaj

Izborni moduli skupine A2:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Kemija i tehnologija ulja i masti 10 120 D. Škevin
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 10 125 D. Komes
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 10 120 Lj. Tratnik
Kemija i tehnologija, vina 10 125 M. Banović

Izborni moduli skupine B1*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Zelena kemija 3 35 M. Jukić
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40 V. Stehlik Tomas
Programiranje u bioinformatici 2 25 D. Hranueli
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39 S. Djaković
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39 L. Barišić
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osnove biorganometalne kemije 3 35 L. Barišić

Izborni moduli skupine B2*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40 M. Čurlin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40 L. Gracin
Modificirane masti i ulja 3 35 D. Škevin
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Korozija i zaštita materijala 2 20 K. Berković
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35 S. Neđeral
Primjenjena kemometrika 3 33 Z. Grabarić
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40 S. Beluhan
Bioanorganska kemija elemenata 3 30 Z. Grabarić
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 5 60 M. Brnčić
Strani jezik 3 30

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

* U izborne module skupine B ulaze svi obavezni moduli sa svih predloženih studija, izborni moduli iz skupine A i gore predloženi moduli skupine B.