hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Diplomski studij (Bolonjski proces) / Prehrambeno inženjerstvoPrehrambeno inženjerstvo

Program se temelji na najnovijim znanstvenim spoznajama vezanim za fizikalno–kemijska svojstva i promjene sastojaka hrane tijekom proizvodnje, čuvanja i skladištenja. Tijekom studija stječu se znanja nužna za kreiranje novih proizvoda, savladavaju se tehnike i tehnologije iz područja prehrambenog inženjerstva potrebna za planiranje, projektiranje, vođenje i upravljanje novim procesima.

Diplomski studij prehrambenog inženjerstva, koji se kao studijski smjer održavao i po starom programu, u okviru novih programa organizira se kao samostalan studij zbog potrebe za stručnim i znanstvenim kadrom koji svojim radom može osigurati razvoj tehnologije posebno važne za ukupan razvoj gospodarstva kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.