hrvatski | english


Nutricionizam

Program se temelji na obrazovanju stručnjaka sa solidnim znanjem ne samo iz temeljnih disciplina, već i o najnovijim znanstvenim dostignućima vezanima uz prehrambenu epidemiologiju, patofiziologiju,toksikologiju,prehrambene preporuke, specifičnosti potreba ciljanih zdravih i bolesnih skupina, dijetoterapiju, edukaciju i komunikaciju o prehrani i zdravlju.

Diplomski studij nutricionizma koji se kao studijski smjer održava i po starim programima, organiziran je u okviru novih programa kao samostalan studij koji se neposredno nastavlja na preddiplomski studij nutricionizma s ciljem obrazovanja stručnjaka osposobljenih za obavljanje poslova visoke stručnosti, za prehranu čovjeka u zdravlju i bolesti, promišljanje nove hrane (novel food), sve oblike edukacije o prehrani, promicanje pravilne prehrane, znanstveno–istraživački rad te daljnje usavršavanje.

Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.