hrvatski | english


Opis programa

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Diplomski studij: Molekularna biotehnologija

Trajanje studija: 2 godine

Akademski naziv: Magistar inženjer molekularne biotehnologije

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Fiziologija industrijskih mikroorganizama 6 70 A. Slavica
1. / I Imunologija 4 50 L. Šver
1. / I Molekularna biologija 4 45 V. Mrša
1. / I Kemija prirodnih spojeva 3 40 V. Kovač
1. / I Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 4 50 V. Gaurina Srček
1. / I Izborni A1 9    
 
1. / II Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 4 50 I. Kmetič
1. / II Biokemijska analitika 6 75 V. Mrša
1. / II Bioinformatika 4 40 A. Starčević
1. / II Genetika eukariota 4 49 I.K. Svetec
1. / II Izborni A2 12    
         
2. / III Magisterij 10    
2. / III Izborni A1 i B1* 20    
 
2. / IV Menedžment 5 60 J.Prester
2. / IV Izborni B2 5    
2. / IV Magisterij 20    

*Student upisuje najmanje 10 ECTS bodova s liste izbornih modula skupine A

Izborni moduli skupine A1:

Kolegij ECTS Satnica Nositelj
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Toksikologija 3 35 I. Kmetič
Proteinsko inženjerstvo 2 21 S. Barbarić
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 2 39 I. Habuš
Bakteriologija 3 25 J. Frece
GMO u proizvodnji hrane 3 35 I.K. Svetec
Genetika industrijskih organizama 3 35 V. Bačun Družina
Kinetika biotehnoloških procesa 6 75 P. Horvat
Osnove bioorganometalne kemije 2 38 L. Barišić
Proizvodnja terapeutskih proteina 3 34 J. Žučko
Programiranje u bioinformatici 2 25 D. Hranueli
Osnove tkivnog inženjerstva 2 24 V. Gaurina Srček

Izborni moduli skupine A2:

Kolegij ECTS Satnica Nositelj
Ekogenetičke studije 2 24 J. Franekić
Mehanizmi evolucije 3 35 V. Bačun Družina
Mikologija 3 25 K. Markov
Interakcije molekula i receptora 2 23 V. Gaurina Srček
Mikrobna ekologija 3 32 J. Šušković
Genska terapija 3 35 A. Ambriović Ristov
Fiziologija čovjeka 4 47 R. Hrašćan
Biotransformacije 3 35 I. Radojčić Redovniković
Fitoromedijacija 3 35 I. Radojčić Redovniković

Izborni moduli skupine B1*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Zelena kemija 3 35 M. Jukić
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40 V. Stehlik Tomas
Programiranje u bioinformatici 2 25 D. Hranueli
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39 S. Djaković
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39 L. Barišić
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osnove biorganometalne kemije 3 35 L. Barišić

Izborni moduli skupine B2*:

Modul ECTS Satnica Nositelj
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40 M. Čurlin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40 L. Gracin
Modificirane masti i ulja 3 35 D. Škevin
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Korozija i zaštita materijala 2 20 K. Berković
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35 S. Neđeral
Primjenjena kemometrika 3 33 Z. Grabarić
Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40 S. Beluhan
Bioanorganska kemija elemenata 3 30 Z. Grabarić
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 5 60 M. Brnčić
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4 48 V. Zechner Krpan
Strani jezik 3 30

A. Šupih-Kvaternik

D. Njerš

* Kao izborni modul skupine B student može upisati bilo koji obavezni modul drugih studija, bilo koji izborni modul skupine A ili module iz gornje tablice