hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Diplomski studij (Bolonjski proces) / Molekularna biotehnologija / Druga godina diplomskog studija na Sveučilištu u OrleansuDruga godina diplomskog studija na Sveučilištu u Orleansu

Studentima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biotehnologije i studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biologije koji su na prvoj godini diplomskog studija izvršili sve predviđene obaveze i sakupili ukupno najmanje 60 ECTS bodova te upisali drugu godinu diplomskog studija pruža se mogućnost nastavka studija na renomiranom francuskom Sveučilištu u Orleansu, nedaleko Pariza.

Sveučilište u Orleansu u području Znanosti i tehnologije organizira diplomski studij Bioindustrijskih tehnika gdje se obrazuju stručnjaci za rad u različitim područjima biotehničkih znanosti. Premda je jedan od glavnih ciljeva studija brzo i uspješno povezivanje budućih stručnjaka s neposrednim proizvodnim aktivnostima, u ovom studijskom programu razvijaju se i sposobnosti za samostalan istraživački rad. Na temelju općeg sporazuma o suradnji dvaju Sveučilišta potpisanom 2007. godine dogovoreno je da se i studentima Sveučilišta u Zagrebu omogući uključivanje u taj atraktivan program na drugoj godini diplomskog studija. Na drugu godinu studijskog programa Sveučilišta u Orleansu može se upisati do deset studenata. Nastava je predviđena u trajanju od dva semestra s ukupnim opterećenjem od 60 ECTS-a, a izvode je nastavnici obaju Sveučilišta. Studijski program tijekom zimskog semestra većim se dijelom izvodi u Zagrebu kao dislocirani studij Sveučilišta u Orleansu, ali djelomično i u laboratorijima u Orleansu. Strani predavači izvode nastavu na engleskom jeziku, a predviđeno je i savladavanje osnova stručne komunikacije na francuskom jeziku. Ljetni semestar posvećen je u prvom redu izradi završnog rada koji se brani pred mješovitim povjerenstvom, a izrađuje se u biotehnološkim tvrtkama ili istraživačkim laboratorijima u Hrvatskoj ili Francuskoj. Nakon ispunjenih studijskih obaveza i obranjenog završnog rada stječe se diploma Sveučilišta u Orleansu. Ured za akademsko priznavanje Sveučilišta u Zagrebu priznaje II. godinu diplomskog studija Bioindustrijskih tehnika Sveučilišta u Orleansu kao potpuno istovrijednu II. godini matičnog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Na temelju ovog priznanja studentima koji su dobili diplomu Sveučilišta u Orleansu izdat će se i diploma matičnog studija Sveučilišta u Zagrebu.

Program i sadržaj kolegija

Nastavni materijali i obavijesti