hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Diplomski studij (Bolonjski proces) / Bioprocesno inženjerstvo / Opis programa (vrijedi od akademske godine 2011/2012)Opis programa (vrijedi od akademske godine 2011/2012)

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Diplomski studij: : Bioprocesno inženjerstvo (potrebno ukupno min. 120 ECTS-a)

Trajanje studija: 2 godine (IV semestra)

Akademski naziv: Magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva

Godina/
Sem.
Modul ECTS Satnica Nositelj
1. / I Fiziologija industrijskih mikroorganizama 6 70 S. Novak
  Kinetika biotehnoloških procesa 6 75 P. Horvat
  Reaktorsko inženjerstvo 4 50 M. Čurlin
  Izborni A1 12-16    
  Ukupno 28-32    
 
1. / II Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 4 50 I. Kmetič
  Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika 8 105 P. Horvat
  Biotehnologija u zaštiti okoliša 4 52 T. Landeka Dragičević
  Izborni A2 12-16    
  Ukupno 28-32    
 
2. / III Projektiranje biotehnoloških procesa 4 52 B. Šantek
  Izdvajanje i pročišćavanja biotehnoloških proizvoda 6 75 B. Šantek
 

Izborni A1 i B1*

(Student upisuje iz grupe A1 izborne predmete koje još nije imao upisane tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, a razliku do 120 ECTS-a (za cijeli studij) upisuje iz B1 grupe)

20-22 #=max    
  Ukupno 30-32 #=max    
 
2. / IV Menedžment 5 60  
  Diplomski rad 30    
  Ukupno 35    
 

Izborni moduli skupine A1 (u zimskim semstrima, I i III*):

Kolegij ECTS Satnica Nositelj
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 4 50 V. Gaurina - Srček
Probiotici i starter kulture 3 39 J. Šušković
Modeliranje biotehnoloških procesa 4 50 M. Čurlin
Bijela biotehnologija 4 48 P. Horvat
Konstrukcijski materijali i zaštita 4 40
 
*Biotehnološka proizvodnja octa 4 45 P. Horvat
*Proizvodnja bioplina iz obnovljivih sirovina 4 50 B. Šantek
*Osnove tkivnog inženjerstva 2 24 V. Gaurina Srček
*# Mehanika fluida II-Z 6 60 Virag, Z.; Šavar, M. (Fakultet strojarstva i brodogradnje)

*) Kolegiji se predaju samo u III semestru
 

#) Modul koji se može upisati ako ne postoji kolizija sa satnicom na PBF-u te ukoliko student dobije suglasnost voditelja ovog studija, ECTS koordinatora PBF-a, ECTS koordinatora sastavnice na kojoj se izvodi predmet te nositelja predmeta.

 

Izborni moduli skupine A2 (u ljetnom semstru II):

Kolegij ECTS Satnica Nositelj
Tehnologija piva 4 48 B. Šantek
Tehnologija enzima 4 49 B. Kos
Tehnologija antibiotika 4 49 J. Šušković
Tehnologija alkohola i kvasca 4 50 D. Stanzer
Tehnologija vitamina i hormona 4 50 V. Gaurina Srček
Biotehnološki aspekti proizvodnje vina 4 48 V. Zechner - Krpan
Biokemijska analitika 6 75 V. Mrša
Fitoremedijacija* 3 35 I. Radojčić Redovniković
# Mehanika fluida I 6 75 Virag, Z.; Šavar, M. (Fakultet strojarstva i brodogradnje)
# Tehnološki procesi u zaštiti zraka 5 45 Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

#) Kolegiji se mogu upisati samo ako ne postoji kolizija sa satnicom na PBF-u te ukoliko student dobije suglasnost voditelja ovog studija, ECTS koordinatora PBF-a, ECTS koordinatora sastavnice na kojoj se izvodi kolegij te nositelja kolegija.

 

Izborni moduli skupine B1* (izvode se u zimskom semestru):

Modul ECTS Satnica Nositelj
Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu 3 40 J. Gajdoš Kljusurić
Zelena kemija 3 35 M. Jukić
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 3 40 J. Mrvčić
Programiranje u bioinformatici 2 25 A. Starčević
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3 39 S. Djaković
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3 39 L. Barišić
Biološka razgradnja organskih spojeva 3 35 T. Landeka Dragičević
Osnove biorganometalne kemije 2 35 L. Barišić
#Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva 3 40 S. Beluhan

# Mogu upisati studenti koji su položili Tehnologiju piva

Izborni moduli skupine B2* (izvode se u ljetnom semestru):

Modul ECTS Satnica Nositelj
Robotika u prehrambenoj industriji 3 40 M. Čurlin
Senzorika i analitika vina 3 35 K. Kovačević Ganić
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 3 40 L. Gracin
Modificirane masti i ulja 3 35 D. Škevin
Trajnost upakiranih proizvoda 3 30 K. Galić
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 3 35 S. Neđeral
Primjenjena kemometrika 3 33 D. Iveković
Bioanorganska kemija elemenata 3 30 D. Iveković
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 5 60  
Strani jezik 3 30  

*) Kao izborni modul skupine B student može upisati neki od modula s gornje tablice, bilo koji obvezni modul drugih studija i bilo koji izborni modul skupina A1 ili A2. Ovi moduli (kolegiji) mogu se upisati samo u onom semestru(ljetnom ili zimskom) u kojem PBF organizira nastavu iz tog kolegija.