hrvatski | english


Izvedbeni plan nastave

Red predavanja i vježbi i ispitni rokovi.

I. godina studija

II. godina studija

Ispitni rokovi

Pravilnik - diplomski studij Bioprocesno inženjerstvo

 vrijedi zaključno s akademskom godinom 2010/2011

Pravilnik - diplomski studij Bioprocesno inženjerstvo

primjenjuje se na generaciju studenata BPI Studija koja je u šk.god. 2010/2011 prvi put upisala I semestar BPI Studija i na svaku drugu generaciju upisanu nakon šk.god. 2010/2011., odnosno do opoziva ovog Pravilnika.

Teme diplomskih radova