hrvatski | english

PBF.hr / Studij / Diplomski studij (Bolonjski proces) / Bioprocesno inženjerstvoBioprocesno inženjerstvo

Program uključuje multidisciplinranu primjenu biokemije, mikrobiologije, temeljnih inženjerskih disciplina i biokemijskog inženjerstva u rješavanju interdisciplinarnih zadataka.

Diplomski studij bioprocesno inženjerstvo, koji se kao studijski smjer održava i po starim programima, organiziran je u okviru novih programa kao samostalan studij i neposredno se nastavlja na preddiplomski studij biotehnologije te ima naglašeno inženjersko obrazovanje kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i vođenje biotehnoloških procesa. Magistar bioprocesnog inženjerstva jest stručnjak koji svoje biološko i inženjersko znanje prenosi u industrijsku proizvodnju te u procese prerade i čuvanja biološkog materijala i obrade otpadnih voda i materijala.

Opis programa (vrijedi od akademske godine 2011/2012)

Popis obaveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.

Izvedbeni plan nastave

Red predavanja i vježbi i ispitni rokovi.