hrvatski | english

PBF.hr / StudijStudij

Prehrambeno–biotehnološki fakultet novim studentima otvara mogućnost odabira jednog od tri preddiplomska studija u trajanju od tri godine po završetku kojih se otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka studiranja na jednom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine te na poslijediplomskim (doktorskim) studijima u trajanju od tri godine.

Prema nastavnim programima provode se i poslijediplomski sveučilišni studiji u trajanju od tri godine po završetku kojih se stječe naziv doktora znanosti.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (3 godine tj. 6 semestara): STJEČE SE STRUČNI NAZIV
prehrambene tehnologije prvostupnik prehrambene tehnologije
nutricionizma prvostupnik nutricionizma
biotehnologije prvostupnik biotehnologije
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (2 godine tj. 4 semestra): STJEČE SE STRUČNI NAZIV
prehrambenog inženjerstva magistar prehrambenog inženjerstva
upravljanja sigurnošću hrane magistar upravljanja sigurnošću hrane
nutricionizam magistar nutricionizma
molekularna biotehnologija magistar molekularne biotehnologije
bioprocesnog inženjerstvo magistar bioprocesnog inženjerstva

Programi su osmišljeni na temelju dugogodišnjeg iskustva i u skladu sa sličnim studijima na europskim i američkim sveučilištima, a s ciljem stjecanja znanja i vještina za:

  • rad u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji,
  • poslove vezane uz zaštitu okoliša,
  • rad u zdravstvu
  • rad u institucijama koje organizirano nude hranu (npr. hoteli, restorani)
  • rad u znanstveno–istraživačkim institucijama
  • rad u javnim službama
  • poslove vezane uz edukaciju i promicanje pravilne prehrane.

Radni zadaci i složenost poslova koje obavljaju prvostupnici i magistri ovisi o završenom stupnju.