hrvatski | english

PBF.hr / Službe / Knjižnica PBF-aKnjižnica PBF-a

 • JELENA VILIČIĆ, dipl. knjižničar - Voditeljica knjižnice, Email: jvilicic@pbf.hr

Telefon: + 385 1 4875 200

KATALOG KNJIŽNICE

NOVOSTI

Na pariškom sveučilištu Descartes organizirano je multinacionalno istraživanje u kojem sudjeluju 24 države. Istraživanje je o sklonostima studenata prema čitanju nastavne literature u elektroničkom i tiskanom obliku.

Molimo sve studente da ispune ovaj upitnik. Hvala unaprijed na suradnji :)

http://survey.docinfos.fr/index.php/survey/index/sid/597834/newtest/Y/lang/hr  ili

http://goo.gl/nMnOmG

Probni pristup časopisima u izdanju 
Nature Publishing Group & Palgrave Macmillan dostupno čitavog ožujka! 

Nature Publishing Group (NPG) (NPG) donosi Vam online iznimno utjecajna znanstvena i medicinska istraživanja s visokim faktorima odjeka, dok Palgrave Macmillan nudi visoko kvalitetne časopise koji pokrivaju područja humanističkih i društvenih znanosti te gospodarstva.

Posjetite stranice  NPG online i Palgrave Macmillan Journals kako biste pogledali popis časopisa kojima imate pristup tijekom čitavog ožujka.

Probni pristup vrlo utjecajnim znanstvenim sadržajima izdavača Royal Society of Chemistry Publishing

Časopisi koje pokriva RSC: http://pubs.rsc.org/en/journals

 

TRAJANJE PROBNOG PRISTUPA: 19.2.2015.-19.4.2015.

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice

Za studente PON-PET 8:00 -15:00 sati (za potrebe ostalih korisnika do 16:00).

Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta je regionalna knjižnica za područje biotehnologije i prehrambene tehnologije. Knjižnica je uključena u mrežu fakultetskih knjižnica.

photo

photo (1)

photo (5)

Osnovni prostor knjižnice sastoji se od jedne veće prostorije u kojoj se nalazi informacijski pult, prostor sa tri studentska računala, police sa otvorenim pristupom časopisima i knjigama, prostor osiguran za nove časopise, te galerija na kojoj se nalazi studentska čitaonica.

photo (3)

Kontaktirati nas i stavljati komentare možete i preko naše Facebook stranice.

Knjižnica prima 40-ak domaćih časopisa razmjenom našeg časopisa Food Technology and Biotechnology.

POPIS ČASOPISA PBF

Knjižnica ujedno sudjeluje u projektu Sustava znanstvenih informacija (SZI) Republike Hrvatske - tematski podsustav: Prirodoslovlje preko kojeg možete pretraživati kataloge knjiga i časopisa ostalih knjižnica u RH.

Knjižnica redovito brine o nabavi i redovitom pristizanju tekuće periodike, posudbi, međubibliotečnoj posudbi iz zemlje i inozemstva, pružanju relevantnih informacija korisniku, uslugama fotokopiranja te o ostalim redovitim poslovima knjižničnog poslovanja.

Sva knjižnična građa unosi se u integrirani knjižnični sustav Aleph, uključujući diplomske, magistarske i doktorske disertacije, što ih čini lako pretraživima.

Posudba

 • Knjige - maksimalno 2 primjerka na 30 dana, uz mogućnost produženja ukoliko određenog naslova ima na polici u više primjeraka
 • Referentnu zbirku - leksikone, enciklopedije, rječnike, itd. možete koristiti samo u čitaonici
 • Diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije - možete koristiti isključivo u čitaonici ( do 4 naslova) - pretražite ih preko našeg Kataloga
 • Završne radove - Preddiplomskog studija(Bolonjski proces) NE dajemo na uvid

Hrvatska Znanstvena Bibliografija

Radove možete također pretraživati preko Hrvatske znanstvene bibliografije koja sakuplja sve znanstvene i stručne radove našeg fakulteta, ali i svih ostalih pa prilikom pretraživanja pazite da je traženi naslov sa našeg fakulteta.

Upute za pretraživanje i korištenje:

 • - kod pretraživanja najjednostavnije je da se služite ključnim riječima ili mentorom
 • - kad nađete željeni rad provjerite da li je rad objavljen na našem fakultetu (npr. da nije sa Agronomskoga fakulteta ili Poljoprivrednoga u Osijeku)
 • - zapišite naslov, autora i godinu - najbolje bi bilo da nam mail-om pošaljete tražene naslove kako bi vam ih unaprijed priredili
 • - koristiti možete do 4 naslova

- Nije moguće fotokopiranje radova sukladno Zakonu o autorskim pravima , čl.82.

Baze podataka

 Centar za online baze podataka je projekt koji nam osigurava pristup komercijalnim bazama podataka kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH (istraživače, nastavnike i studente) za pojedina znanstvena područja: http://www.online-baze.hr/

Centar za online baze podataka trenutačno osigurava pristup oko šezdeset baza podataka, uključujući baze podataka koje se nabavljaju preko Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Baze koje su financirane od strane MZOS-a možete otvoriti isključivo na računalima u knjižnici ili na fakultetu. Baze koje vas i u knjižnici traže korisničko ime i lozinku te na žalost nisu financirane od strane MZOS-a i te se ne mogu ni na jednom računalu otvoriti.

Kako pretraživati baze podataka - http://www.online-baze.hr/prirucnik

Preporučamo da od kuće pretražite sve što vas zanima, onda u knjižnici probate da li je traženi rad moguće preuzeti i spremiti.

Primjerice baza Hrčak je hrvatska baza i besplatna je, dakle nju možete koristiti i preuzimati radove sa bilo kojeg računala.

Naši studenti najčešće koriste baze koje su u skupini Biotehničkih znanosti.

Korisni link-ovi za pretraživanje:

COPAC - Skupni katalog britanskih istraživačkih knjižnica plus nekoliko irskih plus British Library

CURRENT CONTENTS (CC) - je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

DOAJ pokriva preko 1350 recenziranih znanstvenih i stručnih časopisa i nudi pristup cjelovitim tekstovima.

EBSCO Publishing nudi nekoliko bibliografskih baza podataka

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

je izvor znanosti o hrani, obavještajna služba koja stalno prati istraživanja i razvoj u području prehrambene znanosti, tehnologije proizvodnje hrane i prehrane, od polja do tanjura i izvan nje.

FULIR je repozitorij cjelovitih tekstova Instituta Ruđer Bošković

GOOGLE SCHOLAR nudi jednostavan način pretraživanja akademske literature. S jednog mjesta možete pretraživati brojne stručne podatke i izvore: odobrene radove, diplomske radove, knjige, sažetke i članke akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija radova u pripremi, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

HRČAK je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova

INFORMA HEALTH CARE - nudi pristup do više od 170 časopisa i 600 knjiga, unutar kliničke medicine, prirodne znanosti i farmaceutske znanosti

NSK - Katalog Nacionalne i Sveučilišne knjižnice - unutar njihovog kataloga na ovom linku možete izabrati druge knjižnice Sveučilišta u Zagrebu

OVID - informacijski servis koji nudi više bibliografskih baza podataka

PERO - pretraživač elektroničkih izvora online

PRESKOK - pretraživač knjižničnih online kataloga Hrvatske

PubMed - obuhvaća više od 23 milijuna citata za biomedicinske literature iz MEDLINE-a i online knjige.

Citati mogu sadržavati linkove na full-tekstualni sadržaj iz PubMed Central-a i web stranice izdavača.

SCIENCE DIRECT - kolekcija e-časopisa izdavača Elseviera. Cjeloviti tekstovi dostupni su od 1997. godine za radove u cca 1500 naslova časopisa

 SCOPUS - najveća baza sažetaka i citata recenziranih radova. Pomoću pametnih alata lako se pronalaze i analiziraju pretraživanja. 

Scopus donosi najopsežniji pregled svjetskih istraživanja  u području znanosti, tehnologije, medicine, društvenih znanosti i umjetnosti i u humanističkim znanostima.

SPRINGER LINK -kolekcija e-časopisa izdavača Springer Verlag

SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA

WEB OF KNOWLEDGE - portal koji omogućuje pristup bazama podataka Thomson Reutersa. Hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama dostupne su Web of Science (WoS), skup citatnih baza podataka (od 1955. dalje), Current Contents Connect (od 1998. dalje), Journal Citation Reports (JCR) i Medline.

WILEY InterScience - kolekcija e-časopisa izdavača Wiley. U cjelovitom tekstu dostupno je oko 220 naslova časopisa, od 1998. do 2005. godine

Međuknjižnična posudba knjiga i časopisa (samo za djelatnike Fakulteta)

Knjige možete posuđivati iz bilo koje domaće knjižnice, ali i iz knjižnica u inozemstvu. Od stranih knjižnica preporučamo vrlo bogati fond British Library, ali moguće je koristiti i ostale inozemne izvore, najčešće uz posredovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Posudba se naplaćuje prema važećem cjeniku knjižnice koja građu posuđuje preračunatom u kune po tečaju HNB na dan primitka publikacije.

Pored knjiga mogu se naručiti i fotokopije članaka. Fotokopije naručujemo preko NSK-a te se to naplaćuje prema njihovom važećem cjeniku.

Izdavanje UDK broja (za magistarske i doktorske radove)

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je opća klasifikacijska shema koja se rabi u knjižnicama cijeloga svijeta. žUDK se sastoji od glavnih i pomoćnih tablica, pomoću kojih se dobiva jedinstveni broj radi lakšeg predmetnog indeksiranja informacija sadržanih u radovima i pretraživanja istih.

Za izdavanje UDK broja potrebno je na mail jvilicic@pbf.hr poslati

 •  Temeljnu dokumentacijsku karticu
 •  Sažetak

Barem desetak dana prije uvezivanja rada.

UDK broj šaljem na mail.

Vanjski url: KATALOG KNJIŽNICE