hrvatski | english

PBF.hr / Službe / Informatička služba / Elektronički identitetElektronički identitet

Elektronički identitet

  • je skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija).
  • Pamti se u posebnoj bazi podataka koju zovemo imenik.
  • Elektronički identitet sadrži korisničku oznaku koja na jednoznačan način opisuje korisnika, te zaporku koja treba biti poznata isključivo korisniku.
  • U postupku autentikacije korisnik se identificira svojom korisničkom oznakom i zaporkom.

Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?

Tko može dobiti elektronički identitet i što je potrebno?