hrvatski | english

PBF.hr / Službe / Informatička službaInformatička služba

 Voditelj: izv. prof. dr. sc. ANA VUKELIĆ

Poslovi: nabavljaju, implementiraju i održavaju programsku podršku, nadziru rad informatičke opreme, pomažu u radu korisnicima Kompjutorske stanice, popravljaju kvarove na osobnim računalima, a za veće kvarove hitno naručuju vanjski servis, brinu o razvoju i korištenju predavaonice i uporabi multimedijskih pomagala, instaliraju i doinstaliraju potrebnu programsku podršku, rade sigurnosne pohrane, ažuriraju fakultetske web stranice i administriraju e-učenje na sustavu Merlin. Administracija LDAP imenika - dodjeljivanje elektroničkih indetiteta (AAI@EduHr) korisnicima i uređivanje imenika.

 Rad Helpdesk službe: svakog dana od 9.00 do 16.00 na Telefon: + 385 1 4605 274 ili Email-om : helpdesk@pbf.hr, rc@pbf.hr.

 Računalne učionice 3 i 5 su na raspolaganju studentima od 16.00 do 20.00.

On-line tečajevi - On-line tečajeve Srca možete pronaći na http://lms.srce.hr.